DNB niet blij met versoepeling herverzekerde pensioenregelingen

Minister Donner heeft de regels in het financieel toetsingskader (ftk) voor herverzekerde pensioenfondsen versoepeld. Zij hoeven geen buffer meer aan te houden voor het kredietrisico op de verzekeraar. 

Uit een brief aan de fondsen blijkt dat DNB met deze versoepeling niet gelukkig is.Volgens de toezichthouder blijft het kredietrisico aanwezig, ook als er vanuit wet- en regelgeving geen rekening mee gehouden hoeft te worden.DNB wijst de fondsen erop dat zolang de wet- en regelgeving nog niet is aangepast, het bestaande beleid van toepassing blijft.

Op het moment dat wet- en regelgeving voor herverzekerde fondsen is aangepast zal DNB elk fonds informeren over de consequenties.

GEEN REACTIES