Solvabiliteit Aegon Nederland weer zwaar onder druk

Net als twee jaar geleden is de Nederlandse tak van Aegon weer de zwakke schakel voor wat betreft de kapitaalpositie. De Solvency II-ratio daalde fors van 190% naar slechts 152%.

Boosdoener is vooral de lage rente. Dit heeft een ongunstige invloed op de waarde van de pensioenverplichtingen en op de marge van de hypotheken. Vanwege de pensioenen zakte de solvabiliteit al met 27%, de Nederlandse hypotheekportefeuille deed daar nog 12% bij. Een klein pluspuntje was dat Aegon de bankactiviteiten niet meer hoeft mee te rekenen in de solvabiliteit.

Waar Aegon Nederland een tijd geleden nog een kapitaalinjectie kreeg van de holding, moet de Nederlandse directie nu zelf de problemen oplossen. Dat wordt onder meer gedaan door de kosten van de DB-leven- en pensioencontracten boekhoudkundig anders te behandelen. Andere Nederlandse verzekeraars, zoals Vivat Leven en Klaverblad Leven, doen dit nu ook om de lage rente het hoofd te bieden.

Operationeel gezien behaalde Aegon in Nederland een licht hoger ‘onderliggend resultaat’ in het eerste halfjaar. De winst steeg naar €328 mln, tien miljoen euro meer dan in het eerste halfjaar van 2018. Bij Leven steeg de winst met 10% maar de schadeactiviteiten zagen de winst dalen van €24 mln naar €10 mln. De combined ratio verslechterde van 88% naar 97%. In de cijfers wordt geen uitsplitsing gegeven naar schadecategorie, maar aangezien de schadeportefeuille vooral bestaat uit inkomens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kan worden verondersteld dat het eerste halfjaar in dit segment teleurstellend is verlopen. Positief is dat de nieuwe productie bij schade hoger uitkwam, bij leven was dit stabiel. Wel kon de PPI van Aegon opnieuw veel instroom melden: €371 mln.

De hypotheekproductie daalde aanzienlijk naar €3,2 mrd in het eerste halfjaar, €1,5 lager dan het tweede halfjaar van 2018 en €1,4 mrd minder dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Het gaat dan in het bijzonder om hypotheken voor eigen rekening.

GEEN REACTIES