Voor de lesboekjes: Afvalverbrandingsbedrijf AEB

De zaak rond afvalverwerker AEB heeft naast maatschappelijke ook verzekeringsaspecten. Cursusmateriaal bij uitstek.

Bij afvalverwerker AEB uit Amsterdam lijkt het ene lijk na het andere uit de kast te rollen deze zomer. Maar dat is de publiciteit van het moment. Het rommelt al sinds de verzelfstandiging, zowel financieel als bestuurlijk, zo blijkt uit een rapport van de Amsterdamse Rekenkamer uit 2015. En daar komen sinds 2017 nog operationele problemen bij. Begin 2018 komt het afvalbedrijf al onder verscherpt toezicht te staan van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Een rode vlag voor de afdeling risicomanagement van AEB en voor de verzekeraar(s) in kwestie, maar er lijkt maar weinig substantieels te gebeuren.

Sterker nog, vanaf mei 2018 zijn er nog negen incidenten bij de Omgevingsdienst gemeld, waaronder drie branden. Daarom werden er vanwege veiligheidsredenen begin vorige maand door de Omgevingsdienst vier van de zes verbrandingsovens stil gelegd. De risicomanager van AEB is eindelijk wakker geschud en heeft sinds kort een adviesbureau voor brandveiligheid over de vloer: het bedrijf Saval, een onderdeel van SK Fire Safety Group, met onder meer Exxon en de NAM als klant.

Het is buitengewoon opmerkelijk dat AEB in 2017 (het laatst beschikbare jaarverslag) notabene minder verzekeringspremie betaalde dan een jaar eerder: €3,4 mln tegenover €3,8 mln. En dat in een jaar dat de veiligheidsproblemen zich daadwerkelijk begonnen aan te dienen. Samen met de zich opstapelende incidenten en meldingen bij de Omgevingsdienst, roept dat vragen op.

Bijvoorbeeld waarom de verzekeraar(s) samen met de verzekeringsmakelaars niet meteen AEB spreekwoordelijk onder curatele hebben gesteld na het verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst begin 2018. Verzekeraars zetten toch steeds meer in op preventie, mede om claims te voorkomen. Of duiden de lagere premies in 2017 juist op terugtrekkende bewegingen van de verzekeraar, om zo de schade af te schuiven richting de gemeente Amsterdam? Dat zou enerzijds wat cynisch zijn, maar andere kant wellicht begrijpelijk wanneer je rekening houdt met de wanorde in het bedrijf.

GEEN REACTIES