Solvabiliteit Aegon, Achmea en NN Group omlaag door nieuwe regels DNB

copyright Pixabay

Verzekeraars Aegon, Achmea en NN Group moeten de cijfers van hun bankdochters betrekken bij het berekenen van de solvabiliteit van het eigen concern. Dat zorgt bij alle drie voor een lagere solvency II-ratio.

Dat maakten de verzekeringsconcerns dit weekend bekend, nadat toezichthouder DNB de nieuwe standaarden op zaterdag publiceerde. Tot nu toe hielden de concerns de bankdochters buiten hun solvabiliteit, vanwege het extra kapitaalsbeslag. Dit mag vanaf eind 2020 niet meer omdat er aanzienlijke onderlinge financiële relaties zijn, zegt DNB. Bij Aegon zorgt het meenemen van de bank in de berekeningen voor een 4%-lagere solvabiliteit en bij Achmea 6%. Bij NN Group is het negatieve effect 11%.

Verzekeraars gebruikten hun banken in de afgelopen jaren vooral als middel om hypotheken te verstrekken en om een graantje mee te pikken van het populaire banksparen (nadat de markt voor traditionele levensverzekeringen zo goed als opdroogde door de woekerpolisaffaire). En hoewel deze bankdochters als distributiemiddel succesvol waren, bleken ze zeker de laatste jaren ook problemen met zich mee te brengen, onder meer bij het risicomanagement. Zo moest Aegon vorig jaar bij de bank een extra kapitaalinjectie doen van 75 mln euro, nadat het in 2018 al 50 mln in de bank had gestoken. Bovendien is er een ingrijpende reorganisatie gaande naar aanleiding van het samenvoegen van Knab en Aegon Bank.

Ook bij NN Group was 2019 een enigszins turbulent jaar voor de bankdochter NN Bank. Verliesposities op rentederivaten (die juist het renterisico op de funding hadden moeten afdekken) zorgden ervoor dat moeder NN Group in augustus met een kredietfaciliteit van 1,4 mrd euro moest bijspringen (die overigens niet volledig hoefde worden opgenomen) en leende de groep bijna een half miljard euro aan de bankdochter. Bovendien hield zelfs de raad van commissarissen van moedermaatschappij NN Group actief de vinger aan de pols bij de funding van de bankdochter, zo blijkt uit het verslag van de RvC dat te vinden is in het jaarverslag van NN Group.

ASR gooide vorig jaar helemaal de handdoek in de ring met de eigen bank (vooral vanwege de relatief hoge vaste kosten) en deed de activiteiten grotendeels over aan Achmea Bank. Bij laatstgenoemde waren de ontwikkelingen nog redelijk stabiel. Wel is ook hier een reorganisatie van de activiteiten gaande. De operationele hypotheekactiviteiten (waar onder meer het label Woonfonds onder valt) worden verplaatst van Tilburg naar Amsterdam.

GEEN REACTIES