Sneller regelingsvoorstel voor langlopende letselschadezaken

Moneyview zet coronamaatregelen van geldverstrekkers op een rij
© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars heeft een plan van aanpak gepresenteerd om langlopende letselschadezaken sneller af te handelen.

Het gaat dan om zaken die langer lopen dan twee jaar, gemiddeld genomen is dat 9% van het totaal. Te beginnen bij de zaken die langer dan vijf jaar lopen, waarbij het vaak om schades gaat van meer dan 10.000 euro. Het plan van aanpak (dat vanaf 1 juni in werking is) stelt dat bij deze zaken verzekeraars ‘intern met meerdere disciplines de mogelijkheid van een regelingsvoorstel moet beoordelen’.

Wanneer zo’n voorstel ‘niet passend’ wordt geacht, moet dat gemotiveerd worden vastgelegd. Is er wel een eindregeling mogelijk dan wordt dit voorstel naar de belangenbehartiger (vaak een letselschadeadvocaat) gestuurd. Wanneer een zaak nog niet volledig kan worden afgewikkeld, maar versnelling wel mogelijk is, dan stuurt de verzekeraar een voortgangsvoorstel. Dit wordt vervolgens samen met het slachtoffer en de advocaat besproken.

Als er geen eindregeling, of geen overeenstemming over de oplossingsrichting wordt bereikt en er dus een geschil blijft bestaan, wordt eerst via ‘een minnelijk overleg’ geprobeerd om de zaak op te lossen. Tot en met deze actie is de verzekeraar zelf nog steeds aan zet. Als dit niet lukt dan wordt overwogen en met de advocaat overlegd om de zaak voor te leggen aan een onafhankelijke bemiddelaar of mediator. De verzekeraar zal, als hij hier zelf niet in wenst mee te gaan, dit gemotiveerd dienen vast te leggen.

Is de letselschade minder dan 10.000 euro (en loopt de zaak meer dan twee jaar) dan wordt ingezet op een ‘regeling, tenzij’. Gaan betrokkenen er niet mee akkoord, dan moet dit gemotiveerd worden vastgelegd en jaarlijks geëvalueerd. Verzekeraars kunnen daarnaast vaker een voorschot uitkeren, bijvoorbeeld in het geval bepaalde componenten vaststaan.

Op de lange termijn verwacht het Verbond dat de ‘directe verzekering’ zorgt voor een snellere afwikkeling. Binnenkort gaat dit van start, voorlopig alleen voor cascoschade. Verder wil het Verbond dat er een onafhankelijke commissie wordt ingesteld om het afwikkelen te versnellen.

GEEN REACTIES