Sector Transport en Logistiek kent grootste risico op ongevallen met verzuim

Sector Transport en Logistiek kent grootste risico op ongevallen met verzuim

Werknemers met een baan in de transport en logistiek, bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs en bedieners van mobiele machines, hadden in 2021 ruim twee keer meer dan gemiddeld kans op een arbeidsongeval waarna ze een of meer dagen niet konden werken. Gemiddeld kreeg 1,3% van de werknemers een arbeidsongeval met verzuim, in de transport en logistiek was dat 2,8%. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar arbeidsongevallen onder werknemers.

Iets minder ongevallen dan normaal

Voor corona lag het percentage werknemers van 15 tot 75 jaar dat betrokken was bij een of meer arbeidsongevallen steeds op of boven de 3%. Van alle werknemers kon 1,4% of meer hier een of meer dagen niet door werken. In coronajaar 2020 daalden deze percentages behoorlijk: 2,5% van de werknemers was slachtoffer van een arbeidsongeval en 1,2% was slachtoffer van een arbeidsongeval met verzuim. Dat er in 2021wat meer kon, is ook te zien in de ongevalscijfers: het aantal slachtoffers steeg licht naar 2,6% en het aantal slachtoffers met verzuim ging omhoog naar 1,3%. Hiermee zijn de cijfers nog steeds lager dan voor corona.

Meeste ongevallen in Transport en Logistiek

Werknemers in transport en logistiek waren relatief het vaakst slachtoffer van een arbeidsongeval met verzuim. Maar liefst 2,8% van de werknemers in deze sector kreeg hier mee te maken. Andere sectoren waar het relatief vaak misgaat zijn de technische beroepen, zoals timmerlieden en productiemachinebedieners (2,5%) en de agrarische beroepen (2,2%). Wie liever een veiliger beroep heeft, kan terecht in de ICT, in een creatief of taalkundig beroep of in een bedrijfseconomische of administratieve functie. In deze sectoren had niet meer dan 0,6% van de werknemers een arbeidsongeval met verzuim. Ook managers lopen weinig risico want ook zij vallen binnen deze categorie.

Psychische overbelasting is vaak de oorzaak

De meest voorkomende oorzaak voor arbeidsongevallen met verzuim is met 19% psychische overbelasting. Ook uitglijden, struikelen of een andere val (15%) en fysieke overbelasting (14%) komen veel voor. Zo’n 5% van de werknemers is slachtoffer van bedreiging, bijten of schoppen door een andere persoon en kan daardoor een of meer dagen niet werken.

Bij psychische overbelasting gaat het bijvoorbeeld om stress of intimidatie. Van de werknemers die hiermee te maken krijgen, werkt een groot deel in de zorg of in een welzijnsberoep. Van fysieke overbelasting is sprake als er bijvoorbeeld zwaar getild moet worden of bij het maken van een verkeerde beweging.

Het hoge aantal arbeidsongevallen met verzuim in de transportsector en de technische beroepen is te verklaren doordat deze mensen vaak werken in een lawaaierige omgeving en fysiek zwaar werk doen. Ook werken werknemers in de logistiek relatief vaak in ploegendiensten en hebben ze minder te zeggen over hoe ze hun werk doen.

Bron: CBS

GEEN REACTIES