Schadevrije jaren autoverzekering worden overdraagbaar

schadevrije jaren autoverzekering voortaan overdraagbaar

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het mogelijk schadevrije jaren over te dragen aan de achtergebleven partner van een overledene of te verdelen onder ex-partners als deze gaan scheiden. Bovendien kunnen schadevrije jaren die ofwel in het buitenland ofwel tijdens een leasecontract opgebouwd zijn, meegenomen worden naar een eigen, Nederlandse verzekering. Dit meldt het Verbond van Verzekeraars op zijn website. De autoverzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond hebben deze afspraken gemaakt.

Schadevrije jaren tot nu persoonlijk

Tot nu toe kan alleen de persoon op wiens naam de autoverzekering staat, schadevrije jaren opbouwen. Dit kon problemen opleveren voor mensen die samen een auto gebruiken en er allebei regelmatig in rijden. Komt het tot een scheiding, dan moet één van de twee weer de volle mep aan premie betalen. Een andere onwenselijke situatie doet zich voor als de partner die de auto verzekerd heeft, als eerste overlijdt. De achtergebleven partner is dan alle opgebouwde schadevrije jaren kwijt en moet meer premie gaan betalen. “Verzekeraars hebben zich hard gemaakt om voor dit soort schrijnende gevallen een passende oplossing te bieden”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Kamervragen

Al in 2019 heeft D66 Kamervragen gesteld aan minister Hoekstra van Financiën. De vragen gingen onder andere over het meenemen van schadevrije jaren die in het buitenland zijn opgebouwd en het verdelen van schadevrije jaren over de partners na een echtscheiding. Specifiek werd de volgende vraag gesteld: “Bent u bereid om zich samen met verzekeraars in te zetten voor het vergroten van de mogelijkheid voor partners in scheiding om de schadevrije jaren te verdelen?” De minister was hiertoe niet bereid: “Ik treed niet in de acceptatievoorwaarden van individuele verzekeraars. Aangezien er reeds verzekeraars zijn die dit aanbieden zie ik geen aanleiding hierover met verzekeraars in gesprek te gaan.”

Meer mogelijkheden tot behoud schadevrije jaren

Met ingang van 1 januari 2022 kan de partner van een overleden verzekerde een verzoek indienen voor het overdragen van de opgebouwde schadevrije jaren. Dit is mogelijk als de partner op hetzelfde adres staat ingeschreven en een rijbewijs heeft. Ook wordt het mogelijk om in geval van een echtscheiding de schadevrije jaren te verdelen over beide partners. Degene die de schadevrije jaren op zijn of haar naam heeft staan, bepaalt hoe deze verdeeld worden.

Ook nieuw is dat met een leaseverklaring van een leasemaatschappij schadevrije jaren die met een leaseauto zijn opgebouwd, ingebracht kunnen worden in de verzekering voor een privéauto. Schadevrije jaren van voor het leasecontract kunnen echter nog wel verloren gaan. De Consumentenbond hoopt dat hier ook nog een oplossing voor komt. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Wij zijn blij dat de meest prangende nadelen van het systeem worden gerepareerd. Maar nu zijn de leasemaatschappijen aan zet. We willen dat zij zich aansluiten op Roy-data zodat opgebouwde schadevrije jaren van vóór de leaseperiode ook automatisch behouden blijven. Deze vervallen nu vaak als de autorijder langer dan 3 jaar geen autoverzekering op zijn naam heeft staan.”

Tot slot kunnen in het buitenland opgebouwde schadevrije jaren voortaan ook meegenomen worden naar Nederland.

Bron: Verbond van Verzekeraars, Consumentenbond

GEEN REACTIES