Gemeentelijke lasten nemen 2,1% toe in 2022

Gemeentelijke lasten stijgen 2,1% in 2022

Volgend jaar gaan woningeigenaren 2,1% meer betalen aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Gemiddeld stijgt het totaal aan gemeentelijke belastingen met ongeveer 17,50 euro naar 851 euro. De toename is minder dan in de afgelopen twee jaar: toen ging het bedrag met gemiddeld 5% omhoog. Dit blijkt uit een rondgang van de Vereniging Eigen Huis (VEH) langs 106 gemeenten.

Grote uitschieters ozb

De ozb stijgt met 2,1% gemiddeld evenveel als het totaal van de heffingen. De verandering kan echter sterk verschillen per gemeente. In 30 van de 106 gemeenten gaat de ozb omlaag. De gemeente Schouwen-Duiveland is hier de koploper: de inwoners betalen in 2022 7,9% minder ozb. Zes gemeenten verhogen de ozb met meer dan 10%. Grootste stijgers zijn Noordwijk (21,1%) en Papendrecht (28,7%).

Afvalstoffenheffing stijgt iets harder

De afvalstoffenheffing gaat iets meer omhoog dan de ozb: gemiddeld 3,1%. Ook hier is het weer Papendrecht waar de inwoners het diepst in de buidel moeten tasten: zij gaan 28,4% meer betalen. Ook in Gooise Meren en Dronten gaat men flink meer betalen: respectievelijk 17% en 16,8%. In de gemeenten Papendrecht en Dronten speelt mee dat er vanaf volgend jaar onderscheid gemaakt wordt naar één- en meerpersoonshuishoudens. Wie alleen woont gaat minder betalen terwijl meerpersoonshuishoudens meer gaan betalen, volgens VEH.

In 22 gemeenten gaat de afvalstoffenheffing omlaag. Grootste uitschieter is hier Harderwijk (-24,9%). Dit is des te opvallender omdat deze gemeente al ruim onder het landelijk gemiddelde bedrag zat.

Rioolheffing stijgt licht

De rioolheffing was al de kleinste kostenpost van de gemeentelijke belastingen en deze neemt in 2022 ook het minst toe: gemiddeld met 1,5%. In 18 gemeenten neemt de rioolheffing af, het hardst in Lisse (-19,4%), waardoor deze gemeente van bovengemiddeld duur naar goedkoper dan gemiddeld gaat. De grootste stijging is te zien in Beesel (23,5%).

Tekorten bij gemeenten

De stijging van de gemeentelijke lasten blijft komend jaar weliswaar beperkt, toch heeft VEH reden tot zorg voor de jaren daarna. Als gevolg van de decentralisatie in het sociaal domein, waardoor de gemeenten onder andere meer Wmo- en jeugdzorgtaken kregen, zijn bij veel gemeenten tekorten ontstaan. Minister Ollongren heeft hier extra budget voor beschikbaar gesteld. De vrees is echter dat na volgend jaar de rekening via de gemeentelijke belastingen alsnog bij de woningbezitter terechtkomt. Huurders betalen geen ozb.

VEH roept het nieuwe kabinet op om met een structurele oplossing te komen. “Eerder onderzoek van ons liet al zien dat veel mensen het ronduit oneerlijk vinden als tekorten voor brede maatschappelijke voorzieningen eenzijdig moeten worden bijgelegd door mensen met een eigen woning. Dat principe is ook onjuist en daarom moet de bekostiging van deze belangrijke taken tussen het Rijk en gemeenten beter worden geregeld”, zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.

Bron: VEH

GEEN REACTIES