Nieuwe hypotheekproductie ABN Amro daalt met 8%

ABN Amro 3e kwartaal 2016

Door toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt, kampte ABN Amro met lagere productie en een afnemend marktaandeel.

De nieuwe productie kwam in het tweede kwartaal 8,4% lager uit, vergeleken met het eerste kwartaal. Het marktaandeel (voor wat betreft de nieuwe productie) kwam daardoor ruim twee procentpunt lager uit op 17,7%. Vergeleken met begin dit jaar daalde het marktaandeel zelfs met drie procentpunt.

De reden voor de afname is volgens ABN Amro de hevige concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. Dat zet druk op de marges en ABN Amro geeft aan daar niet altijd in mee te willen gaan. Daarnaast is er op de markt een groeiende vraag naar hypotheken met een lange looptijd, een segment waar verzekeraars en pensioenfondsen via de regiepartijen op inspelen. Voor banken zijn dit type hypotheken met de huidige lage rente minder interessant. Het risico bestaat immers dat op middellange termijn de rente (ook de spaarrente) gaat stijgen en er dan derhalve geen winst op zelfs verlies op deze hypotheken wordt gemaakt.

Verder signaleert de bank dat het aandeel hypotheken waar contractueel wordt afgelost in de totale portefeuille, toenam van 25% naar 26%. Het bedrag aan contractuele aflossingen nam daardoor licht toe, terwijl de ‘extra’ aflossingen met 9% terugliepen. Per saldo bleef het totale bedrag aan aflossingen ongeveer gelijk, stelt de bank.

De totale Nederlandse hypotheekportefeuille bedroeg eind juni ruim €150 mrd, dat is fractioneel lager dan begin dit jaar. Volgens de bank neemt de kwaliteit van de portefeuille toe, gegeven het feit dat het aandeel leningen met LTV boven de 100% fors afnam. Lag dit begin dit jaar nog op 7,8%, gedurende het eerste kwartaal daalde dit naar 6,2% en in het tweede kwartaal naar 4,3%. De gemiddelde LTV van de totale hypotheekportefeuille daalde in het eerste halfjaar van 70% naar 67%. Volgens ABN Amro komt de daling vooral door de stijgende huizenprijzen.

GEEN REACTIES