RvS: afbouwen Hillen-regeling raakt ouderen nauwelijks

Nieuwe coalitie wil forse verlaging hypotheekrenteaftrek
© Pixabay

Voor een grote groep ouderen die hun hypotheek hebben afgelost, zal de afbouw van de Hillen-regeling nauwelijks inkomensgevolgen hebben.

Dat meldt de Raad van State in een advies naar aanleiding van het plan van de regering om de wet-Hillen in 30 jaar af te bouwen. Op dit plan kwam van links tot rechts veel kritiek, omdat dit voor veel ouderen een extra belasting genereert. De Raad van State stelt evenwel dat de extra bijtelling van het eigen woningforfait teniet wordt gedaan door heffingskortingen die zij op dit moment niet kunnen verzilveren. Het gaat dan om de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting.

Klik hier en ontvang de wekelijkse nieuwsbrief van Findinet op proef.

De Raad van State vindt verder het afbouwen van de Hillen-regeling ‘begrijpelijk’. De Raad vindt de Hillen-regeling in strijd met het systeem van de inkomstenbelasting waarin de eigen woning als bron van inkomen wordt aangemerkt. Het op nul stellen van inkomsten op het moment dat er geen of weinig kosten meer zijn, past daar niet bij. Ook bij andere inkomsten is dat niet aan de orde.

De effectiviteit van de Hillen-regeling (als het gaat om het stimuleren van aflossing) is volgens de Raad van State bovendien ‘zeer twijfelachtig’, omdat de aftrek pas effect heeft wanneer de hypothecaire schuld al ver of tot nul is gedaald. Voor schuldaflossing tót dat lage niveau heeft de Hillen-regeling geen effect. Een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek – zoals door de regering is voorgenomen – is effectiever om aflossing te stimuleren.

 

GEEN REACTIES