Kifid: schade beleggingsverzekering ASR is hypothetisch

copyright Pixabay

De Commissie van Beroep van het Kifid vindt dat ABN AMRO en ASR tekort zijn geschoten in hun informatieplicht. ABN Amro moet een beperkte schade vergoeden, ASR niet.

Het gaat om klachten over de kosten van beleggingsverzekeringen bij ASR, ABN Amro en Zwitserleven, waar eerder de geschillencommissie zich over heeft gebogen. De Commissie van Beroep concludeert dat ABN Amro en ASR tekort zijn geschoten bij het informeren van de klant over de kosten.

ASR
Anders dan de geschillencommissie ziet de Commissie van Beroep bij de klacht tegen ASR geen aanleiding voor een schadevergoeding. De Commissie vergeleek hiervoor de feitelijke situatie na het tekortschieten (bij de informatieplicht) met de hypothetische situatie waarin de consument zich zou bevinden als de verzekeraar wel had voldaan aan zijn informatieplicht. Het uitgangspunt is volgens de Commissie een vergelijking tussen de ‘werkelijke situatie’ en de ‘hypothetische situatie’. Voor deze vergelijking gaat de Commissie er vanuit dat de betreffende consument zou hebben gekozen voor een ander type beleggingsverzekering of een vorm van fondsbeleggen met een losse overlijdensrisicoverzekering met eenzelfde dekking. ‘Bij eenzelfde maandelijkse betalingsverplichting als in het ABC Spaarplan zou het kostenpercentage niet of nauwelijks anders zijn’, stelt de Commissie van Beroep.

ABN Amro
In de klacht tegen ABN Amro vindt de Commissie dat de bank onterecht beheerkosten in rekening heeft zijn gebracht met een nadelig gevolg voor de waarde-opbouw. ABN Amro moet het hiermee gemoeide bedrag vergoeden en alsnog ten goede laten komen aan de waarde-opbouw van de verzekering. Ten aanzien van het waarschuwen voor het inteereffect (in relatie tot de kosten van een overlijdensrisicoverzekering) gaat de bank vrijuit. De Commissie van Beroep constateert dat zelfs bij een rendement van slechts nul procent de overlijdensrisicopremies gedurende de gehele looptijd van de verzekering konden worden betaald. ‘In die omstandigheden is er geen verplichting om de consument nader te informeren over het hefboom- en inteereffect.’

Zwitserleven
Ten aanzien van de klacht tegen Zwitserleven kent de Commissie geen schadevergoeding toe, omdat de verzekeraar dit door toepassing van de Compensatieregeling in 2010 al voldoende heeft gecompenseerd. Het gaat om gebrek aan informatie over het hefboomeffect. Volgens de Commissie was er een reëel risico dat bij voortijdig overlijden de voor die situatie toegezegde uitkering niet zou worden verstrekt. Zwitserleven heeft de consument vóór of bij het afsluiten van de beleggingsverzekering niet op dit bijzondere risico gewezen, aldus de Commissie van Beroep.

GEEN REACTIES