Rokers moeten meer zorgpremie betalen, vindt een derde van de Nederlanders

rokers moeten meer zorgpremie betalen vindt een derde Nederlanders

Dertig procent van alle Nederlanders vindt dat rokers meer premie moeten betalen voor hun zorgverzekering. Dat blijkt uit een onderzoek onder 2.000 Nederlanders van vergelijkingswebsite Pricewise, uitgevoerd in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Verzekeraars mogen de premie voor de basisverzekering niet afstemmen op persoonlijke kenmerken als geslacht, leeftijd, gezondheid en levensstijl. Dat vind 38% van de Nederlanders oneerlijk. De vraag is echter of dat wel terecht is.

Ongezonde levensstijl

Van de ondervraagden vindt 38% dat mensen met een ongezonde levensstijl meer premie zouden moeten betalen voor hun zorgverzekering. Van deze groep vindt 80% dat rokers meer moeten gaan betalen. De overheid staat hier echter niet achter: de premie van de basisverzekering moet voor iedereen hetzelfde blijven.

Stoppen met roken

Rokers kunnen hulp krijgen bij het stoppen via een stoppen-met-rokenprogramma, dat vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal rokers langzaam afneemt. In 2015 rookte 26,3% van de volwassenen terwijl dat in 2020 nog maar 20,2% is. Van de rokers rookte in 2015 bijna 20% dagelijks. Dat is afgenomen tot bijna 15% in 2020. Het doel van de overheid is dat het aandeel rokers in 2040 omlaag is gegaan naar minder dan 5% van de bevolking.

Rokers en zorgkosten

Hoewel van roken bekend is dat het een negatieve invloed heeft op de gezondheid, is uit een onderzoek van het RIVM uit 2012 gebleken dat de extra zorgkosten niet extreem hoog zijn. Ziekten als gevolg van roken, zoals hart- en vaatziekten, beroerte, longkanker en chronische aandoeningen van de luchtwegen, kostten in 2010 2,8 miljard euro. Op het totaal van 74,9 miljard euro die aan zorg werd uitgegeven, is dat 3,7%. De totale uitgaven aan zorgkosten voor ongezond gedrag lagen rond de 8,5 miljard euro.

Wie stopt met roken, of er nooit mee begint, heeft een langere levensverwachting dan wie wel rookt. Mensen die langer leven krijgen vaker te maken met andere kwalen die een hoge leeftijd met zich meebrengt. In het rapport van het RIVM is ook gekeken naar de kosten die hier het gevolg van zijn. Het blijkt dat als mensen per direct allemaal stoppen met ongezond leven, de zorgkosten op de korte termijn omlaag gaan maar op de lange termijn juist omhoog. Uiteindelijk wordt de zorg hierdoor duurder. Eigenlijk zouden mensen met een ongezonde levensstijl dus juist minder zorgpremie moeten betalen.

Bron: Pricewise

GEEN REACTIES