Rialto onderzoekt verzekerbaarheid lege panden

Er zijn steeds meer leegstaande panden en het vinden van een goede verzekeringsdekking vormt regelmatig een “uitdaging”.

In februari hebben Rialto Verzekeringen en BAVAM, beide handelsnamen van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. (VAN), een grootscheeps onderzoek laten verrichten onder het onafhankelijk intermediair. Doelstelling hierbij was om informatie te vergaren rond de ervaringen met het verzekeren van risico’s rond leegstaande panden. Uit de eerste resultaten wordt het vermoeden van beide bedrijven bevestigd: er zijn zowel zakelijk als particulier steeds meer leegstaande panden en het vinden van een goede verzekeringsdekking vormt voor het intermediair regelmatig een uitdaging.

Rialto Verzekeringen is gespecialiseerd in het verzekeren van moeilijk verzekerbare risico’s, zowel particulier als zakelijk. Zij is in 1966 opgericht met de verantwoordelijkheid om verzekeringen te verschaffen voor hen die bij reguliere verzekeringsmaatschappijen niet terecht kunnen. Rialto werkt samen met het onafhankelijke intermediair. mr. L. van Duijse, manager VAN: “Wij vingen wij al enige tijd signalen op dat het aantal leegstaande panden fors toeneemt. Dergelijke panden vormen een risico dat niet altijd automatisch door de reguliere verzekeraar wordt geaccepteerd. Daarnaast is er nog eens het gevaar dat een leegstaand pand überhaupt niet als dusdanig wordt geregistreerd. En daarmee dus niet naar behoren is verzekerd. Als maatschappij vonden wij het belangrijk om te laten onderzoeken of deze ongewenste situatie zich inderdaad regelmatig voordoet.”

De onderzoeksresultaten worden momenteel verwerkt. Als blijkt dat er inderdaad een toename is van het aantal leegstaande panden én de verzekerbaarheid daarvan in toenemende moeite kost, komt de VAN met een verzekeringsoplossing, welke dan door Rialto Verzekeringen gevoerd zal worden.

GEEN REACTIES