Resultaat Donatus gedaald door waterschade Limburg

Resultaat Donatus gedaald door waterschade Limburg
© Daria Nepriakhina, Pixabay

Voor Donatus was 2021 een ongunstig schadejaar. De verzekeraar van kerken en monumenten kreeg een forse schadelast te verwerken door de overstromingen in Limburg. Daardoor viel het nettoresultaat € 4,7 miljoen lager uit dan in 2020. Een gunstig beleggingsresultaat compenseerde het resultaat iets.

De bruto schadelast bedroeg € 15 miljoen. Daarvan betrof € 8,2 miljoen de ‘voor Donatus grootste waterschadelast ooit’. Zo bedroeg de schade door de overstromingen in Zuid-Limburg alleen al circa € 6 miljoen. In 2020 was de waterschadelast slechts € 0,7 miljoen.

Een andere grote schade van bruto meer dan € 2 miljoen betrof een brand in een rijksmonumentale kerk in het eveneens Zuid-Limburgse Noorbeek.

Investeringen in ICT

Door een positief netto beleggingsresultaat van € 7 miljoen – € 3,6 miljoen méér dan in 2020 – kon een deel van de hoge schaden eigen rekening van € 13,8 miljoen worden gecompenseerd. Daarnaast zijn de premie-inkomsten gestegen van € 30,6 naar € 31,7 miljoen. De beleggingen zijn verder verduurzaamd (ESG-proof).

Vanwege noodzakelijke investeringen in ICT, stegen de bedrijfskosten met € 2 miljoen naar € 11,1 miljoen. Met deze verbeteringen hoopt Donatus de continuïteit, veiligheid en kwaliteit in dienstverlening aan de leden in de toekomst te waarborgen.

Premierestitutie

Ondanks alle hectiek kon het 170ste jaarverslag van Donatus een positief resultaat na belastingen melden van € 10 miljoen. Dit hele bedrag wordt zoals gebruikelijk aan de leden teruggegeven, als de ledenraadsvergadering daarmee instemt. Dit komt overeen met 30% premierestitutie; iets minder gunstig dan de afgelopen vijf jaar, toen ging het nog om 40%. Met een solvabiliteitsratio van 194% blijft Donatus een gezonde solvabele maatschappij.

Directieleden Alphons van der Voorn en Rinke Eigenhuis zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet. De dienstverlening aan de leden is over de breedte gezien op een gewenst niveau gebleven. Ook gaat de ledeninstroom door. In 2021 zijn meer dan 250 monumenteneigenaren lid geworden, met meer dan 600 monumenten. “Het aantal verzekerde gebedshuizen is door de komst van zowel nieuwe kerkgenootschappen als eigenaren van herbestemde kerken zelfs licht gegroeid tot 4.700!”

Klanttevredenheid

Met enige trots meldt de verzekeraar de klanttevredenheidscijfers: “Eind 2021 werd bekend dat de grotere verzekeraars gemiddeld een NPS (Netto Promoter Score) hadden van -4. Met een NPS van 47 bevindt Donatus zich in de top van de financiële dienstverleners. Niet verwonderlijk dat ondanks alle turbulentie door externe omstandigheden en het interne verandertraject bij Donatus, nagenoeg alle 9000 leden in 2022 hun relatie met Donatus voortzetten.”

 

 

GEEN REACTIES