Rampenschade voor verzekeraars $80 mrd in 2016

copyright Pixabay

De schade voor verzekeraars die wordt veroorzaakt door rampen stijgt dit jaar met 8% naar ruim $80 mrd. Dat meldt het Amerikaanse onderzoeksbureau AIR Worldwide.

AIR brengt jaarlijks een rapport uit waarin op basis van eigen modellen de schade als gevolg van onder meer natuurrampen, terrorisme, pandemieën en cyberaanslagen worden berekend. Veel internationale verzekeraars, herverzekeraars en makelaars maken gebruik van de modellen van AIR.

De schade voor verzekeraars uit rampen nam in de afgelopen jaren toe van $59 mrd in 2012 naar $80 mrd dit jaar. De grootste schadeposten zijn afkomstig van tropische cyclonen en andere zware stormen. Daarnaast is veel schade afkomstig uit aardbevingen en (weer)incidenten die leiden tot mislukte oogsten.

Deze tachtig miljard is uiteraard niet de volledige schade die het gevolg is van rampen. Dit bedrag komt bijna drie keer zo hoog uit op $252 mrd, aldus het rapport. Ongeveer $160 mrd is volgens AIR verzekerbaar, wat betekent dat er nog een ‘onverzekerd potentieel’ ligt van ongeveer $80 mrd. Volgens AIR is dit verschil te verklaren omdat sommige rampenrisico’s nog onvoldoende worden begrepen en de samenleving derhalve zich nog onvoldoende op kan voorbereiden.

De meeste schade lijden verzekeraars in Noord-Amerika en Mexico: $49 mrd. Daarna volgen Azië ($13,9 mrd), Europa ($9,7 mrd), Latijns-Amerika ($5,9 mrd) en Oceanië ($1,5 mrd). In Noord-Amerika en Azië ligt ook het meeste onverzekerde potentieel voor wat betreft rampenschade. In Noord-Amerika bedraagt dit ongeveer $33 mrd, in Azië $30 mrd. In Europa ligt dit potentieel een stuk lager ($5,7 mrd).

Bron: AIR Worldwide, Businessinsurance.com

GEEN REACTIES