Radar: adviseurs laten klant via abonnement dubbel betalen

рHet lijkt er op dat veel tussenpersonen lukraak brieven versturen naar het hele klantenbestand, waarin ze de klant soms dwingen een serviceabonnement af te sluiten.с

Deze beschuldiging werd geuit in het tv-programma TROS-Radar van 14 januari. Het consumentenprogramma ontving ruim 200 mails waaruit blijkt dat in sommige gevallen “de premie wordt verdubbeld”. Bedoeld wordt dat de klant voor een financieel product in totaal, premie + provisie + abonnementsprijs, twee keer zoveel kwijt is als vorig jaar. Als voorbeeld wordt o.m. genoemd een inboedelverzekering die de klant eerst 10 euro kostte per maand en waar nu een abonnementsbedrag van 12,50 euro bovenop komt.

Maar ook hebben verzekerden er bezwaar tegen dat zij voor bestaande producten in het segment waarvoor nu een provisieverbod geldt een serviceabonnement moeten afsluiten. De adviseur/bemiddelaar heeft immers bij het afsluiten provisie ontvangen en die provisie loopt dankzij de eerbiedigende werking door zolang de overeenkomst van kracht blijft.

In de uitzending stelde zowel Martijn Pols van de AFM als Adfiz-directeur Hanneke Hartman dat er geen onduidelijkheid over mag bestaan dat een adviseur zich niet tweemaal voor dezelfde dienst mag laten belonen.

De klant heeft al betaald voor advies + bemiddeling + wettelijke nazorg. Die elementen mogen dus niet meer in een abonnement opnieuw in rekening gebracht worden. Martijn Pols: “Het is wat ons betreft klip en klaar dat dubbel laten betalen voor eenzelfde dienst niet mag.” Hij wijt de overtredingen op deze regel aan het feit dat het provisieverbod zeer recent is ingegaan, een beginnersfout dus. En hij doet een dringend beroep op de branche om hier zelf in te grijpen. “Wij kijken graag mee”, voegde hij daar aan toe.

Direct na de uitzending publiceerde de AFM een persbericht.

“Adviseurs die hun klant een abonnement willen aanbieden, moeten helder zijn waar de consument wel en niet voor hoeft te betalen, zeker als er in het verleden met provisie al (deels) betaald is voor advies. Uit de klachten bleek vooral dat er onduidelijkheid bestaat over waarom een abonnement nodig zou zijn.
Het is aan de adviseur om hier duidelijk over te zijn. Consumenten wordt aangeraden alle informatie op een rij te zetten voordat een abonnement wordt afgesloten, en bij onduidelijkheden vragen te stellen aan de adviseur.”

Ook Adfiz-directeur Hanneke Hartman zei dat het “heel belangrijk is welke diensten er in een serviceabonnement worden aangeboden. Als het gaat om nazorg die niet wettelijk verplicht is, dan ligt het voor de hand dat de adviseur daar een bedrag voor in rekening brengt. Ook als het adviesdiensten betreft op lopende producten.”

Voorbeeldbrief

Om de klant te helpen goede navraag te doen bij de adviseur welke diensten wel en niet onder het abonnement vallen heeft TROS-Radar een voorbeeldbrief op de website geplaatst. In de uitzending werd duidelijk dat deze brief door Adfiz is samengesteld.

Arno Dolders zei het al eind november 2012: “Onderhoudsabonnement louter als melkkoe wordt genadeloos afgestraft” (zie: Abonnement: melkkoe of visie?)

GEEN REACTIES