Ook aanbieders moeten nu al kostentransparant zijn

De nieuwe DVD-regels gaan 1 juli in, maar aanbieders mogen daar niet op wachten van de AFM.

Tussen nu en 1 juli kunnen adviseurs en bemiddelaars nog voortbouwen op hun huidige dienstverleningsdocument om aan de regelgeving te voldoen.

Voor aanbieders gaat de verplichting om een dienstverleningsdocument te overhandigen pas op 1 juli in.

De AFM verwacht van hen dat zij in de tussenliggende periode, net als adviseurs en bemiddelaars, voorafgaand aan hun dienstverlening transparant zijn over hun dienstverlening en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht.

“Indien aanbieders de consument adviseren verwacht de AFM eveneens dat zij inzichtelijk maken of zij alleen in eigen producten adviseren of ook vergelijkingen maken tussen producten van verschillende aanbieders.
Vooralsnog zijn hier voor aanbieders geen vormvereisten aan verbonden. Wel raadt de AFM aanbieders aan deze informatie in ieder geval op de website beschikbaar te stellen. Op deze manier is deze informatie vindbaar en transparant voor de consument. Daarnaast is het voor aanbieders van belang om vooraf met klanten in gesprek te gaan over de dienstverlening, de kosten die hieraan verbonden zijn, en de manier waarop dit in rekening wordt gebracht. Zo weet de klant wat hij kan verwachten.”

GEEN REACTIES