Provisievoet binnen volmachtkanaal daalt fractioneel in 2019

Update dinsdag 21 januari: nav een reactie van de NVGA zijn enkele zinnen in dit artikel aangepast. Ook de kop is gewijzigd.

Het percentage van de premie dat volmachtkantoren aan provisie betalen aan tussenpersonen, kwam afgelopen jaar licht lager uit dan in 2018.

Dat maakte brancheorganisatie NVGA vorige week bekend op de eigen ledenvergadering. Het gemiddelde provisiepercentage, in de sector ook bekend als de provisievoet, daalde van 17,7% in 2018 naar iets meer dan 17,6% vorig jaar. Daarmee is de daling van de laatste jaren min of meer tot stilstand gekomen. In 2016 bedroeg het gemiddelde percentage nog 18,7%; dit daalde in 2017 naar 18,1%.

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak sprak voorzitter Ron Gardenier zijn bezorgdheid uit over de verhardende verzekeringsmarkt en in zijn ogen afnemende ‘verzekeringsbereidheid’ van Nederlandse verzekeraars. Het thema om de klant centraal te stellen is volgens hem ‘ver weggezakt’. In plaats daarvan worden ‘objecten en hoedanigheden verzekerd zonder rekening te houden met de klant die hierachter zit’. Concreet vertaalt de verharding zich in massaal opgezegde polissen (vooral bij brand) en significante en ‘soms niet-realistische premieverhogingen’, aldus Gardenier. Ook is er sprake van lagere capaciteit en dekkingsbeperkingen.

Verder werden op de vergadering bestuurswisselingen bekend gemaakt. Terry Bloemert (directeur De Leeuw Groep) wordt de nieuwe secretaris/penningmeester van de NVGA. Hij volgt daarmee Marcel van Loon (directeur Van Loon Volmacht en directeur Centraal Vomachtbedrijf) op die de functie jarenlang vervulde. Ook Michael de Nijs (cfo bij Voogd & Voogd) trad terug als bestuurslid; hij wordt opgevolgd door Valentina Visser (directeur Havelaar & Van Stolk en Helviass Verzekeringen).

GEEN REACTIES