Prijs gemiddelde koopwoning in 2021 op hoogste niveau sinds begin meting

Prijs gemiddelde koopwoning in 2021 op hoogste niveau sinds begin meting

In 2021 kostte een bestaande koopwoning gemiddeld 387.000 euro. In twee gemeenten, Bloemendaal en Blaricum, kwam de gemiddelde verkoopprijs uit boven een miljoen euro. In negen gemeenten kon nog een woning gekocht worden voor gemiddeld minder dan 250.000 euro. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster.

Hoogste verkoopprijs sinds begin meting

De meting van de gemiddelde transactieprijzen van bestaande koopwoningen door het CBS en het Kadaster begint in 1995. Nooit eerder kostte in die tijd een woning gemiddeld zo veel als in 2021: 387.000 euro. In 2020 was de gemiddelde transactieprijs nog 335.000 euro. Dat betekent een stijging van 52.000 euro op jaarbasis, ofwel ruim 15%. De stijging is nog niet ten einde: in januari 2022 registreerden het CBS en het Kadaster een prijsstijging van 21,1% ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de hoogste stijging die gemeten is sinds 1995. Koopwoningen waren het goedkoopst in 2013, in de nasleep van de financiële crisis. Sinds dat jaar zijn de prijzen met 91% gestegen.

Verschillen tussen gemeenten worden groter

In 2021 zijn er twee gemeenten waar de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning boven het miljoen is gestegen. Er zijn geen gemeenten meer waar de gemiddelde prijs onder de twee ton ligt. Dat was in 2020 nog het geval in Pekela, Kerkrade, Den Helder en Oldambt. Pekela is en blijft de goedkoopste gemeente, ondanks een prijsstijging van ruim 22%. De duurste gemeente was Bloemendaal. Doordat hier echter de prijzen met ‘slechts’ bijna 17% toenamen en in Blaricum met ruim 28%, is nu Blaricum de duurste gemeente. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste gemeente is met bijna 168.000 euro toegenomen tot bijna 867.000 euro.

Grote verschillen in prijsveranderingen

In de gemeenten Veere en Ameland was sprake van een lichte daling van de gemiddelde transactieprijzen. In nog eens 53 gemeenten bleef de toename beperkt tot minder dan 10%. De vijf grootste stijgers kenden gemiddelde prijsverhogingen van ruim 30%. Opvallend is dat ook de gemeente Oldambt bij deze stijgers hoort. Eerder behoorde deze gemeente tot een van de goedkoopste. In 227 van de 351 gemeenten, dus in bijna twee derde deel, stegen de gemiddelde transactieprijzen tussen de 10% en 20% en in nog eens 64 gemeenten lag de stijging tussen 20% en 30%.

Wel moet opgemerkt worden dat de prijsstijging berekend wordt als het gemiddelde van alle verkochte bestaande koopwoningen in een jaar. Er vindt geen correctie plaats naar het soort en de kwaliteit van de woningen. Een verandering in de samenstelling van de verzameling verkochte woningen kan daarmee ook voor een prijsverandering zorgen.

Bron: Kadaster

GEEN REACTIES