Gemiddelde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering licht gedaald

Gemiddelde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering licht gedaald

Het gemiddelde combinatietarief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het afgelopen jaar gedaald met 5% en het standaardtarief met 3%. Dat valt te lezen in het jaarlijkse Special Item AOV van het onderzoeksinstituut MoneyView. Van 2017 tot en met 2019 daalden de premies ook, om in 2020 en 2021 weer toe te nemen. Volgens MoneyView is de oorzaak van de daling een verandering in het productaanbod. Het aantal producten is gedaald van 34 vorig jaar naar 28 in 2022. MoneyView: “Het is nog te vroeg om van een trendbreuk te spreken, omdat er naar het zich laat aanzien geen sprake is van een daadwerkelijke structurele daling van de premies binnen het resterende marktaanbod.”

De verhouding tussen het combinatietarief en het standaardtarief blijft al jaren constant: voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met standaardtarief betaalt een zzp’er ongeveer 10% meer dan voor een AOV met combinatietarief.

Veel zzp’ers niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid

De gemiddelde hoogte van de premie voor een AOV tegen het combinatietarief komt in 2022 uit op 4.315 euro en tegen het standaardtarief op 4.704 euro. Dit is berekend op basis van ruim 30.000 fictieve klantprofielen. Voor veel zzp’ers is dit bedrag te hoog. Maar liefst 37% van de zzp’ers heeft geen AOV of andere manier om in het levensonderhoud te voorzien als zij arbeidsongeschikt raken. Ruim een derde denkt van spaargeld en beleggingen te kunnen leven en 42% heeft een andere manier gevonden om het risico af te dekken. Slechts 22% van de zzp’ers heeft een AOV.

Sluimerpremie

Dit jaar besteedt MoneyView extra aandacht aan de sluimerpremie. Dit is de premie die een verzekerde betaalt als hij de AOV tijdelijk wil opschorten, bijvoorbeeld als het bedrijf een tijdje stilligt. Door de verzekering tegen een lagere premie in stand te houden, verzekert hij zich ervan dat hij later de AOV zonder nieuwe medische keuringen kan voortzetten. Bijna alle verzekeringen voorzien in deze mogelijkheid. Bij elke verzekeraar kan de verzekering maximaal 12 maanden stopgezet worden. Tegen welke premie dit kan, wisselt echter wel per verzekeraar. In veruit de meeste gevallen (78%) schommelt de sluimerpremie tussen de 8% en de 15% van de normale premie.

Individuele verzekeringen voor werknemers

Wie in loondienst werkt, is automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Voor deze groep zijn echter verschillende individuele verzekeringen die uitkeren bij arbeidsongeschiktheid, sterk in opkomst. De woonlastenverzekering, waarbij het verzekerde bedrag afhangt van de woonlasten, bestaat al langere tijd en is op zijn retour. Tussen 2010 en 2022 is het aantal verzekeraars dat dit product aanbiedt, gedaald van 20 naar 6.

Als alternatief zijn de hypotheekbeschermers en inkomensbeschermers in opkomst. De hypotheekbeschermer keert bij arbeidsongeschiktheid een eenmalig bedrag uit waarmee een deel van de hypotheek afgelost kan worden. Dit bedrag hangt af van de hoogte van de hypotheekschuld. De inkomensbeschermers vullen het inkomen van de verzekerde aan tot de hoogte van het verzekerde bedrag. Hierbij wordt dus eerst gekeken naar de overige bronnen van inkomsten, zoals inkomen uit arbeid of een uitkering.

Bron: Moneyiew Special Item AOV

GEEN REACTIES