Premies WA-beperkt cascoverzekeringen stijgen met bijna 5 procent

Premies WA-beperkt cascoverzekeringen stijgen met bijna 5 procent
© Netto Figueiredo, Pixabay

De premie-ontwikkeling van autoverzekeringen laat een wisselend beeld zien dat niet helemaal is te verklaren. De gemiddelde premies van WA-beperkt cascoverzekeringen stijgen fors, die van de minimale WA-verzekering en van volledig casco dalen licht, aldus premievergelijker Autoverzekering.nl.

Het afgelopen jaar was positief voor autoverzekeraars, als je kijkt naar het schaderisico. De coronapandemie zorgde ervoor dat minder mensen de weg opgingen, waardoor de kans op schade flink afnam. Daarnaast blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit dat het aantal gestolen personenauto’s in het eerste halfjaar van 2021 met 21 procent daalde ten opzichte van diezelfde maanden in 2020. Ook diefstal uit motorvoertuigen daalde in die periode met maar liefst 26 procent, volgens data van de Politie.

Je zou dus verwachten dat verzekeringspremies dalen. Uit onderzoek van de Consumentenbond en Pricewise eerder dit jaar bleek het tegendeel, wat tot verontwaardigde reacties leidde. Het jaarlijkse onderzoek van Autoverzekering.nl laat voor een deel dezelfde resultaten zien.

WA-beperkt casco
Zo blijkt de premie van de beperkt casco verzekering met een kleine 5 procent te zijn gestegen. Autoverzekering.nl noemt dit opvallend, omdat uit onderzoeken van de afgelopen twee jaar juist bleek dat deze premie daalde. Expert Jerry Poel had dan ook eerder een dalende of gelijkblijvende premie verwacht. “Het afgenomen schaderisico verwerken verzekeraars normaal gesproken in de premies door deze te verlagen. We zien dat nu nog niet terug in de premies van beperkt casco verzekeringen, maar we verwachten wel dat de premies het komende half jaar niet verder stijgen en zelfs gaan dalen.”

WA
De premies voor de wettelijk verplichte WA-verzekeringen zijn zo goed als gelijk gebleven, met een lichte daling van iets meer dan 1 procent. In 2018 en 2019 steeg deze premie nog heel hard. Jerry Poel: “Al jaren stond de WA-verzekering bekend als een verlieslatende dekking: het bedrag aan vergoedingen dat verzekeraars uitkeerden was hoger dan het bedrag dat aan premies binnenkwam. De premies moesten destijds wel stijgen om deze dekking winstgevend te maken. Na twee jaar met flinke prijsstijgingen zijn de premies voor verzekeraars op peil en zijn ze gelukkig gestabiliseerd.”

Volledig casco
In de volledig casco-premies (all risk) is voor het vierde jaar op rij een lichte daling te zien, hoewel deze daling wel afvlakt. Poel wijst erop dat verzekeraars de premies van lopende verzekeringen meestal niet verlagen, “maar zij bieden voor nieuwe klanten wel goedkopere premies aan.” Het advies aan de automobilist is dus om elk jaar over te stappen naar de goedkoopste verzekering van dat moment.

GEEN REACTIES