Minder wegongevallen door corona, maar geen daling premie autoverzekering

minder ongevallen door corona maar geen daling premie autoverzekering

Uit onderzoek van Pricewise op basis van politiedata is gebleken dat het aantal wegongevallen in het eerste kwartaal van 2021 18% lager is dan in hetzelfde kwartaal van 2019. In het eerste kwartaal van 2020 was er ook al een daling van ruim 12% te zien ten opzichte van een jaar eerder. In de tussenliggende periode, tijdens de versoepelingen in de zomer van 2020, nam het aantal ongevallen juist weer toe. De invloed van de coronamaatregelen is dus goed terug te zien in het verkeer. De premies van de autoverzekeringen dalen echter niet.

Versoepelingen coronamaatregelen gaan samen met meer wegongevallen
Voor het uitbreken van de coronacrisis nam het aantal wegongevallen nog toe. Tijdens de eerste twee maanden van de eerste lockdown in Nederland, maart en april 2020, was er een duidelijke daling van het aantal ongevallen: in januari 2020 vonden er 6.914 wegongevallen plaats terwijl dat er in april 2020 nog maar 4.815 waren, zo blijkt uit de politiedata.

Na deze eerste lockdown volgden versoepelingen en ook een toename van het aantal wegongevallen. In juli was al niets meer te merken van coronamaatregelen, er gebeurden toen meer ongevallen dan in januari, namelijk 6.932. Met de daaropvolgende aanscherping van de maatregelen in augustus daalde ook het aantal wegongevallen weer. Op basis van de politiedata lijkt er dus een duidelijk verband te zijn tussen de strengheid van de coronamaatregelen en het aantal ongevallen. De huidige versoepelingen zullen dus naar verwachting samengaan met een stijging van het aantal wegongevallen, aldus Pricewise.

Regionale verschillen
De meeste wegongevallen gebeurden in het eerste kwartaal van 2021 in Zuid-Holland, namelijk 27,4% van het totaal. Opvallend is dat hier het aantal ongevallen relatief weinig afnam, met 15,1% in de periode tussen het eerste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2021. In Limburg daalde het aantal ongevallen juist sterk, namelijk met 28,1%. Gemiddeld over heel Nederland nam het aantal wegongevallen af met 18%.

Nauwelijks impact op premies autoverzekeringen
Dat er minder ongevallen zijn gebeurd, zie je niet direct terug in de premies van autoverzekeringen. Deze worden bepaald op basis van gegevens van meerdere jaren. Op deze manier kunnen de premies enigszins stabiel blijven. Een jaar met weinig schades compenseert dan weer voor een jaar met meer schadegevallen. Een enkele verzekeraar laat het gedaalde aantal schadeclaims wel doorwerken in de premies. Pricewise ziet bij ABN AMRO en Univé dat zij de autopremies hebben verlaagd en Promovendum gaf in mei en juni 2020 10% korting op de autopremie aan bestaande klanten.

Bron: Pricewise.nl – 18% minder wegongevallen door corona, stijging te zien tijdens versoepelingen

GEEN REACTIES