Terug naar kantoor, maar hoe?

terug naar kantoor: de grootste risico's volgens bedrijven

Nu de coronacrisis op zijn einde lijkt te lopen, moeten werkgevers gaan nadenken over ‘het nieuwe beter’, ofwel de manier waarop in de toekomst gewerkt gaat worden. Aon, adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, deed onderzoek naar de risico’s die werkgevers zien voor de jaren 2021 en 2022. Het bevorderen van fysiek en mentaal welzijn eindigde als eerste in de top vijf van belangrijkste uitdagingen.

Terug naar kantoor
Zodra het thuiswerkadvies niet meer geldt en ook de anderhalve meter afstand niet meer in acht genomen hoeft te worden, kan de terugkeer naar kantoor starten. Werkgevers blijken echter nog niet goed te weten hoe ze dit moeten aanpakken. Dat het niet meer hetzelfde zal zijn als voor de coronacrisis, lijkt duidelijk. Zo zegt Unilever in het AD van 1 september 2021 dat werknemers twee dagen op kantoor zullen werken en verder thuis. Hoe ‘het nieuwe beter’ er precies uit moet gaan zijn, stelt menig werkgever voor een uitdaging. Uit het onderzoek van AON kwamen vijf belangrijke risico’s naar voren.

Fysiek en mentaal welzijn van medewerkers
Corona heeft grote psychische gevolgen gehad voor veel werknemers. Eenzaamheid, angst om ziek te worden en angst voor inkomstenverlies zijn zaken waar veel mensen mee te maken kregen. Voor werkgevers staat dan het ook hoog op de agenda om de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers te bevorderen.

Nieuwe medewerkers
Nu de economie weer goed draait, zijn goede werknemers schaars geworden. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. Het is voor veel bedrijven lastig talentvolle medewerkers te vinden en aan zich te binden. Het aantrekken en behouden van talent staat voor de bedrijven op de tweede plaats van de grootste risico’s in dit jaar en volgend jaar.

Werken op afstand
Hoewel het inmiddels vrij gebruikelijk is om buiten het kantoor samen te werken, zien bedrijven het aansturen en motiveren van werknemers op afstand nog wel als een risico. Hoe kan een werkgever op afstand voldoende aandacht, erkenning en waardering geven? En hoe houd je als bedrijf in de gaten dat werk en privé voor alle medewerkers in balans blijven?

Cyberrisico’s
Het gedwongen thuiswerken heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven in korte tijd moesten zorgen dat dat technisch mogelijk was. Hierdoor is de afhankelijkheid van IT verder toegenomen. Dit levert grote cyberrisico’s op. “Werkgevers moeten enerzijds hun medewerkers bewust maken van deze risico’s en anderzijds ook hun IT-risicoprofiel opnieuw tegen het licht houden nu dit door het op afstand werken flink veranderd kan zijn”, zegt AON.

Verstoringen in de supply chain
De coronacrisis heeft niet alleen invloed gehad op de werknemers, maar op de hele supply chain. AON: “Een gebrek aan grondstoffen, medewerkers of reis- en vervoersbeperkingen hebben allen hun impact gehad op de aanvoerketen van bedrijven. Bedrijven zullen nu veel meer met een risicomanagementbril naar de supply keten moeten kijken en maatregelen treffen zoals verdere digitalisering van de supply chain, beter communiceren met leveranciers of zelfs het aanstellen van backup leveranciers.”

Roadmap
Alex van der Doel, Managing Director Global Risk van Aon, is van mening dat verschillende afdelingen binnen bedrijven goed moeten samenwerken om tot een nieuwe manier van werken te komen. “We zien uit onze onderzoeken dat de balans bijna lijkt door te slaan naar de focus op de veerkracht van de medewerkers. Het is noodzaak om een organisatiebrede projectgroep te vormen met daarin medewerkers uit de operatie en afdelingen als facilitaire zaken, HR, IT. Maar ook met functies zoals crisismanagement, risicomanagement en compliance. Uit de uitdagingen die werkgevers noemen bij de overgang naar het nieuwe beter, blijkt al dat het gaat om een breed aandachtsveld, wat niet door één functie of afdeling kan worden ingeregeld.”

Daarnaast adviseert Van der Doel om een roadmap te maken waarin duidelijk staat omschreven hoe de organisatie weerbaar en flexibel blijft: “Met zo’n roadmap is het mogelijk om in tijden van onrust snel quick wins te vinden, maar ook een totaaloverzicht te creëren van alle noodzakelijke acties. Uit de poll is ook gebleken dat vaak een totaaloverzicht nog ontbreekt.”

GEEN REACTIES