Portefeuille Conservatrix naar Waard Leven N.V.

Portefeuille Conservatrix naar Waard Leven N.V.

De portefeuille van het eind 2020 failliet verklaarde Conservatrix zal, onder voorwaarden, overgenomen worden door Waard Leven N.V. (Waard), een dochter van Chesnara Plc uit het Verenigd Koninkrijk. Na ruim een jaar van onderhandelen is de overeenkomst op 21 juli 2022 getekend. Wel moet een en ander nog worden goedgekeurd door de rechtbank en de toezichthouder. Naar verwachting zal de daadwerkelijke overdracht in de loop van komend najaar plaatsvinden.

Korting verzekerde bedragen

De overname van de portefeuille door Waard gaat samen met een aantal wijzigingen in de verzekeringen voor de polishouders. Zo wordt het recht op winstdeling in de toekomst geschrapt. In het verleden toegekende winstdeling blijft wel behouden, maar wordt met 10% tot 11% gekort. Ook het gegarandeerde kapitaal dat hoort bij toekomstige premies, wordt geschrapt. Gegarandeerd kapitaal uit het verleden wordt, net als de winstdeling, met 10% tot 11% gekort.

Verzekerde bedragen die zijn gefinancierd met premies die in het verleden zijn betaald, gaan omlaag. Ook deze dalen met 10% tot 11%. Voor wie in de toekomst premies gaat betalen aan Waard, zal de verzekeraar opnieuw een verzekerd bedrag vaststellen. Dit zal bij gelijkblijvende premie lager zijn dan volgens de polis bij Conservatrix het geval was. De korting kan hier echter afwijken van de 10% tot 11% die in de overige gevallen als korting geldt. Het exacte percentage waarmee de bedragen gekort worden, wordt nog vastgesteld als de rechtbank van Amsterdam deze wijziging heeft goedgekeurd. De beslissing hierover zal naar verwachting in het najaar van 2022 genomen worden.

Alleen het voormalige en huidige personeel van Conservatrix en van voormalige groepsvennootschappen van Conservatrix ontspringt de dans. Hun pensioenaanspraken worden niet gekort.

Relatief gunstige financiële situatie

Het eigen vermogen van Conservatrix bedraagt per eind maart 2022 -45 miljoen euro. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de -50,9 miljoen euro een kwartaal geleden. Op 1 januari 2021 bedroeg het eigen vermogen nog -102,7 miljoen euro. Door deze positieve ontwikkeling zijn de voorlopige uitkeringen in geval van verzekerde voorvallen tijdens het faillissement eerder al verhoogd van 70% naar 80% van het verzekerde bedrag. Ook polishouders die ten tijde van het faillissement al een uitkering vanuit hun verzekering ontvingen, krijgen sinds 1 december 2021 80% van het verzekerde bedrag. Voormalige werknemers van Conservatrix zijn hier de uitzondering: zij kregen al 100%.

Als de portefeuille-overdracht doorgaat, heeft dit gunstige gevolgen voor de ex-werknemers van voormalige groepsvennootschappen van Conservatrix. Zij zullen een nabetaling van 20% krijgen. Ook de overige polishouders voor wie het verzekerde voorval waardoor ze nu een uitkering ontvangen, plaatsvond tussen de datum van het faillissement en de datum van de overdracht van de portefeuille, krijgen een nabetaling. Zij krijgen tussen 9% en 10%.

Curatoren tevreden

Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, curatoren van Conservatrix: “Wij hebben in Waard een solide en betrouwbare partij gevonden om de polishouders van Conservatrix die gedupeerd zijn door het faillissement de best mogelijke oplossing te bieden. Door de overdracht van de portefeuille blijven de polishouders verzekerd en Waard neemt na wijziging van de verzekeringen de verplichtingen jegens de polishouders van Conservatrix over.”

Bron: Conservatrix

GEEN REACTIES