Polishouders Conservatrix bijten flink van zich af

copyright Pixabay

De door het faillissement van verzekeraar Conservatrix gedupeerde polishouders willen dat het onderzoek naar de ondergang wordt gedaan door een echt onafhankelijke partij.

De polishouders, die zich al geruime tijd geleden hebben verenigd in de Stichting Polishouders Conservatrix, vragen zich in een brief aan het Ministerie van Financiën af hoe onafhankelijk het Ministerie en DNB zijn als opdrachtgever van het aangekondigde onderzoek. Zij zijn zelf immers ook onderwerp van onderzoek en in combinatie met het opdrachtgeverschap herbergt dit het gevaar van belangenverstrengeling. Daarnaast wil de Stichting dat ook de rol van de AFM wordt meegenomen in het onderzoek.

In de brief worden aan het Ministerie een reeks van vragen gesteld over de rol die DNB heeft gespeeld bij het toezicht op Conservatrix. Daarbij wordt vooral ingezoomd op de periode van de overdracht van de aandelen van de familie Henny aan de destijds nieuwe aandeelhouder Eli Global. Het is de polishouders niet duidelijk welke afspraken er nu zijn gemaakt omtrent eventuele verantwoordelijkheden van Eli Global voor kapitaalbijstorting.

Daarnaast is het de Stichting niet duidelijk welke rol DNB speelde in het juridisch conflict tussen Conservatrix en de Amerikaanse toezichthouder over de herverzekering met Colorado Bankers Life, dat uitmondde in een schikking met uiteindelijk dramatische gevolgen. In een eigen analyse, te lezen op de website van de Stichting, suggereren de polishouders dat DNB ‘zijn eigen straatje probeert schoon te vegen’.

Verder vragen de polishouders zich af of een eventuele en-bloc versobering van de polisaanspraken afgelopen zomer, eventueel in combinatie met een overname door een andere partij, niet de prefereren was geweest boven een faillissement. Uit het feitenrelaas dat DNB publiceerde in december bleek dat de directie van Conservatrix fel tegen zo’n versobering was.

In de brief wordt daarnaast een verzoek aan het Ministerie gedaan om financiële steun voor polishouders. Minister Hoekstra weigerde eerder steun aan Conservatrix omdat het bedrijfsmodel van de verzekeraar fundamenteel zwak zou zijn. De Stichting voert nu aan dat dat polishouders op geen enkele manier invloed hadden kunnen uitoefenen op de gang van zaken en dat steun niet meer dan ‘fatsoenlijk’ zou zijn. De Stichting geeft een aantal voorbeelden van schrijnende gevallen die in de afgelopen weken zijn binnen gekomen.

GEEN REACTIES