Plan positieve BKR-registratie hypotheken wekt weerstand op

Plan positieve BKR-registratie hypotheken wekt weerstand op

Het plan van het Bureau Krediet Registratie (BKR) om het voor hypotheekverstrekkers mogelijk te maken alle hypotheken te registeren, valt niet in goede aarde bij veel belanghebbenden. Stichting BKR wil hypotheekverstrekkers de optie geven zogenaamde positieve registraties te doen. Een hypotheek wordt dan geregistreerd als deze wordt afgesloten. Nu is het nog zo dat alleen betalingsachterstanden in het register worden opgenomen en dat pas na drie maanden. Zowel het Verbond van Verzekeraars als de Vereniging Eigen Huis spreken zich uit tegen dit plan.

Positieve registratie voegt niets toe

Zowel de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) als het Verbond van Verzekeraars ziet niets in het plan om hypotheken te registreren bij het BKR. De reden hiervoor is dat hypotheken al bekend zijn bij het Kadaster, waar geldverstrekkers de benodigde gegevens kunnen opvragen om consumenten te kunnen beschermen tegen overkreditering. Bovendien worden alleen nieuwe hypotheken geregistreerd, waardoor het register onvolledig zal zijn. Verder zijn de NVB en het Verbond bang dat registratie bij het BKR onnodig stigmatiserend kan werken.

70% van de leden Vereniging Eigen Huis is tegen

Een grote meerderheid van de huiseigenaren wil niet dat elke betalingsachterstand op een bij het BKR geregistreerde lening actief gedeeld wordt met de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker zou dan dus ook informatie krijgen over achterstanden op de betalingen voor bijvoorbeeld een mobiele telefoon.

Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: “Het is voor ieder bedrijf belangrijk om bij een betalingsachterstand snel contact op te nemen met de klant. Maar het registreren van iedere (nieuwe) hypotheek bij BKR, zodat ook zij elke betalingsachterstand gemeld krijgen, helpt de consument niet. Het ongevraagd verspreiden hiervan gaat veel mensen te ver, omdat niemand weet wie deze persoonlijke informatie ontvangt en wat daarmee gebeurt. Vereniging Eigen Huis is hier geen voorstander van en roept dan ook het BKR op om dit plan in te trekken.”

Een kleine groep van 13% van de 1.478 ondervraagde leden van Vereniging Eigen Huis vindt de registratie van hun hypotheek wel een goed idee, ‘om ergere schulden te voorkomen’.

Reactie BKR

Volgens de Stichting BKR wijkt Nederland af van andere Europese landen door geen positieve registraties van hypotheken te doen. Daarnaast ziet het BKR meer en meer speciale hypotheken voor kwetsbare doelgroepen, zoals starters, mensen met betalingsachterstanden en mensen die hun huis moeten verduurzamen. Twee verstrekkers van deze kredieten, het Stimuleringsfonds voor Volkshuisvesting (SVn) en het Nationaal Warmtefonds, hebben aangegeven graag een positieve registratie voor deze groep te willen. Zij vinden dit nodig om aan hun zorgplicht te kunnen voldoen. De Autoriteit Financiële Markten staat achter dit verzoek.

Het idee voor de positieve registratie is afkomstig van het SVn. Inmiddels is zijn diverse stakeholders geraadpleegd. “Er kan op basis van de consultatie worden geconcludeerd dat er op basis van het sociaal maatschappelijk belang draagvlak is voor positieve registratie van hypotheken”, aldus het BKR. Het BKR is enigszins verbaasd over de reactie van de Vereniging Eigen Huis omdat deze vereniging betrokken is bij de consultatie en bovendien de gesprekken rondom de besluitvorming nog in volle gang zijn. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2023 een besluit genomen worden over de nieuwe registratie.

Bron: Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis, BKR

GEEN REACTIES