Persbericht : Softwareleverancier slachtoffer van parasiterende overheidsdienaren

Huizen, 1 februari 2021

PERSBERICHT

Het kabinet is recent gevallen over de kwestie van de Toeslagenaffaire.
Met name in de buitenlandse media is daarbij naar voren gebracht dat hier sprake is geweest van selectie op basis van allochtone afkomst.

Maar iedereen kan zomaar slachtoffer worden van de belastingdienst!

Dat de Belastingdienst net zo lief ook gewone succesvolle ondernemers te grazen neemt, moge blijken uit onderstaand bericht:
Op 13 april 2010 deed de FIOD i.s.m. de politie een inval ten huize van de beduusde eigenaren van een gerenommeerde softwareleverancier.
Onder het uitroepen van kreten als “Waar zijn de drugs” en “Waar zijn de wapens”, drongen onbekende mannen een woning binnen om een huiszoeking te volbrengen.
Een verklaring over deze inval treft u aan in deze videofragment= LINK

De beduusde bewoners werden vervolgens gearresteerd.
Via een Persbericht diezelfde morgen maakte het Openbaar Ministerie bekend dat zij een grootschalige belastingfraude hadden ontdekt en dat de verdachten waren gearresteerd.

Persbericht van Justitie : zie videofragment= LINK

8 mei 2012 was de datum van het strafproces dat Justitie tegen de eigenaren van het softwarebedrijf had aangespannen.
Tijdens dat proces toonde de Officier van Justitie een video waarmee zij de Rechtbank overtuigde van de kwaadaardige georganiseerde vorm van belastingfraude waaraan de software-directeuren zich schuldig hadden gemaakt.
De aangeleverde bewijzen waren dermate overtuigend, dat de rechtbank doof was voor de woorden vanuit de verdediging.
Vervolgens veroordeelden zij de verdachten met een boete en taakstraffen.
Verklaring van de rechtbank in deze videofragment= LINK

In hoger beroep
Tegen de veroordeling zijn de verdachten meteen in beroep gegaan.
Maar het Openbaar Ministerie heeft deze zaak meer dan 6 jaren weten te vertragen, zodat er sprake zou zijn van verjaring.
Zou het Openbaar Ministerie de zaak in hoger beroep verliezen, dan zouden de veroordeelden vermoedelijk een vergoeding eisen vanwege het feit dat het Openbaar Ministerie hen op grond van vervalst bewijsmateriaal hadden aangeklaagd.
Door de behandeling van het hoger beroep meer dan 6 jaren te vertragen, wist het Openbaar Ministerie zich zeker te stellen van een verval van rechten op vergoeding van schade.

O.M. presenteerde gemanipuleerde bewijzen
In 2018 kwam de redactie van Nieuwsdienst Findinet in het bezit van archiefmateriaal, afkomstig uit de archieven van het Openbaar Ministerie.
Daarin trof zij ook een video aan, welke was gemaakt door programmeurs die in opdracht van de FIOD de broncode van de getoonde kassasoftware hadden gewijzigd met het oogmerk bewijs van georganiseerde fraude te leveren.
Zie videofragment = LINK

Zes jaren later
Op 8 augustus 2018 diende dan eindelijk het hoger beroep.
Zie videofragment= LINK

Spijt
Deze officier van justitie betuigde spijt dat zij ooit aan de zaak waren begonnen en eiste geen straffen meer.

Vrijspraak
Vervolgens werden de verdachten en ook de onderneming vrijgesproken van de beschuldigingen.

De voormalige eigenaren van het bedrijf hebben daarop een claim ingediend bij het Openbaar Ministerie.

Verjaring ingeroepen
Deze wees de claim vervolgens af omdat het recht op vergoeding voor de geleden schade inmiddels was verjaard terwijl het hoger beroep nog niet had gediend.

Geprostitueerd
In feite heeft de Belastingdienst de leveranciers van deze software misbruikt, zodat zij de wereld van het MKB en met name van de horecabedrijfstak, kon dwingen om zelf uit de kast te komen indien men met omzetcijfers had gefraudeerd.

Verklaringen van woordvoerders
Woordvoerders van de belastingdienst hebben zich ook in het openbaar uitgesproken over hun doelstellingen:
De verklaringen van de heren Van Heusden en Otten van de belastingdienst spreken in dat opzicht boekdelen.
Zie videofragment= LINK

Tijdens de inval door de FIOD : Mededelingen van de officier van justitie de heer Pompe duidden in 2010 ook nadrukkelijk in de richting van het misbruik.

De heer en mevrouw De Haan doen derhalve een krachtig appel aan de Ministers van Justitie en van Financiën te erkennen dat de Overheid een adequate schadevergoeding verschuldigd is voor het feit dat ambtenaren van de Belastingdienst zich als jakhalzen op de leveranciers van deze software hebben gestort, zonder dat er sprake was van een gedegen onderbouwing van hun beschuldigingen, terwijl die zo nadrukkelijk in het Persbericht waren weergegeven.

Tevens verzoeken wij de Nationale Ombudsman (Reinier van Zutphen) deze zaak te beoordelen, zodat hij ons kan bijstaan in deze onverkwikkelijke zaak.

Wij zijn beiden zeer teleurgesteld in het gedrag van de overheid!

Aldus Hans & Yvonne de Haan

GEEN REACTIES