Volmachtkantoren maken spurt bij inkomensverzekeringen

Gevolmachtigd agenten worden steeds actiever op het terrein van inkomensverzekeringen. Gemeten vanaf 2016 is het premievolume verdubbeld.

Dat blijkt uit het Marktrapport Volmacht 2020 dat gisteren is verspreid door het Verbond van Verzekeraars en de NVGA. In 2016 bedroeg het bedrag aan premie voor inkomensverzekering dat door volmachtkantoren werd geïnd nog 300 mln euro, vorig jaar was dit ongeveer 600 mln euro. Vooral bij verzuimverzekering is er een toename: van 250 mln in 2016 naar 473 mln euro in 2020. Deze cijfers vallen nog wel in het niet bij de andere schadeverzekeringen, waar het bedrag aan premies vorig jaar uitkwam op 3,2 mrd. De jaarlijkse procentuele stijging vlakt wel af.

Een mogelijke reden voor de populariteit van verzuim, AOV en WIA/WGA is dat in euro’s de volmachtbeloning zeer behoorlijk is. Bovendien wijkt de volmachtbeloning als percentage van de premie niet heel veel af van andere schadeverzekeringen maar is het deel dat aan tussenpersonen wordt doorgeboekt aanmerkelijk lager. Daar komt bij dat het beloningspercentage tot en met 2018 een stijgende lijn vertoonde en pas daarna een daling inzette. Bij de andere schadeverzekering is de dalende trend van de volmachtbeloning al langer ingezet.

De volmachtbeloning als percentage van de totale schadepremie (zonder inkomen) bedroeg in 2016 nog 10,2% en is geleidelijk afgenomen naar 9,8% in 2020. Het percentage is het laagst bij motorrijtuigenverzekeringen (8,9%), maar daar staat tegenover dat de premieomvang groot is (ruim 1,5 mrd euro). Bij brand en aansprakelijkheid is de beloning 11,2% op een premie van respectievelijk 1 mrd en 270 mln euro.

In euro’s groeide het bedrag aan volmachtbeloning vorig jaar licht van 390 mln naar 397 mln euro. In 2016 was dit nog 317 mln euro. Ook de provisie voor tussenpersonen neemt in euro’s toe van 689 mln in 2019 naar 712 mln euro.

GEEN REACTIES