Scildon wil met nieuwe herverzekering sterfterisico aftoppen

bron: Scildon

Leven- en pensioenverzekeraar Scildon heeft per begin dit jaar een nieuw herverzekeringscontract afgesloten om de blootstelling aan het sterfterisico ‘af te toppen’.

Dat stelt de verzekeraar in het jaarverslag dat vrijdag is gepubliceerd. Scildon maakt daarbij een verwijzing naar het zogeheten ‘catastroferisico’. Door de herverzekering stijgt de solvabiliteit met 13%-punt. Hypothetisch zou daarmee de vermogenspositie per begin 2021 uitkomen op 190% in plaats van de gerapporteerde 178%, nipt boven de interne norm van 175%. Dat is overigens nog steeds flink lager dan de 210% per ultimo 2019.

Bij de term ‘catastroferisico’ legt Scildon in het verslag niet een verband met de Covid-pandemie. In de toelichting op de jaarrekening stelt de verzekeraar dat het vanwege de corona-uitbraak geen aanleiding ziet om de toekomstige sterftekansen te verhogen dan wel te verlagen. ‘Het verhoogde sterfterisico als gevolg van Covid-19 is vooral zichtbaar bij oudere leeftijdsgroepen. Deze leeftijdsgroepen zijn slechts beperkt vertegenwoordigd in de portefeuille van Scildon. Dit blijkt ook uit het beperkt aantal overlijdensgevallen als gevolg van Covid in de portefeuille. Ook het resultaat op overlijden in de portefeuille vertoonde geen grote afwijkingen ten opzichte van andere jaren.’

Scildon wijkt met de nieuwe herverzekering voor het sterfterisico enigszins af van de trend in de leven- en pensioenmarkt om juist het langlevenrisico meer te herverzekeren. De keuze van de verzekeraar lijkt vooral ingegeven door de relatief omvangrijke ORV-portefeuille. Daar is het eerder overlijden van een klant direct een financieel risico voor Scildon.

Ondanks de krimpende markt voor overlijdensrisicoverzekeringen, blijft de ORV voor Scildon een belangrijk product. De verzekeraar zegt de eigen positie te hebben verstevigd in de markt voor ORV’s gerelateerd aan hypotheken. Verder is Scildon vorig jaar een pilot gestart met een stoppen-met roken-programma. Rokers die bij De Hyootheker of bij Independer een Lifestyle ORV afsluiten, kunnen bij Scildon in aanmerking komen voor het ‘niet-roken-tarief’. Voorwaarde hierbij is dat zij zich aanmelden voor het Scildon-stoppen-met-roken-programma en na negen maanden na de ingangsdatum van de verzekering ook daadwerkelijk gestopt zijn met roken. Scildon heeft de pilot afgelopen januari geëvalueerd en gaat het nu marktbreed uitrollen. Interessant bij de Lifestyle ORV is ook dat Scildon vanaf vorig jaar de mogelijkheid geeft voor een vervroegde uitkering bij een terminale ziekte.

GEEN REACTIES