Pensioenwetsvoorstellen komen in voorjaar en moeten 1-1-2015 ingaan

Mission impossible: parlement en uitvoerders krijgen een halfjaar voor behandeling/implementatie van nieuw FTK, communicatieregels, APF en ZZP-regeling.

Zo ziet het schema eruit in de Planningsbrief pensioenen 2014 van staatssecretaris Klijnsma.

Daarnaast moet haast gemaakt worden met het wetsvoorstel dat het Witteveenkader versobert (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen). Dat voorstel brengt extra geld in ’s Rijks schatkist en is al bij de Tweede Kamer ingediend.

Verder volgt dit jaar een wetsvoorstel tot herziening van de waardeoverdracht en een wetsvoorstel tot aanpassing van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij pensioenregelingen. Deze wetten moeten vanaf 1 juli 2015 van kracht worden.

Binnenkort wordt de planningsbrief aangevuld met een actieoverzicht. Dat zal een spoorboekje bevatten met betrekking tot de discussie over de toekomstige inrichting van het pensioenstelsel. Als schoten voor de onderwerpenboeg noemt Klijnsma de optimalisering van de overgang van opbouw- naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie- en kapitaalovereenkomsten, alsmede het onderzoek om pensioen(premies) aan te wenden voor het gedeeltelijk aflossen van de hypotheek.

Mission impossible

Gezien de hoeveelheid wetsvoorstellen die ‘in het voorjaar’ worden gepresenteerd lijkt de ingangsdatum van 1 januari 2015 een illusie. De kans is groot dat de wetsvoorstellen niet vóór het zomerreces door beide Kamers zullen zijn aangenomen. Zeker als bedacht wordt dat in datzelfde voorjaar de politieke aandacht meer uit zal gaan naar de Europese verkiezingen dan naar het ambacht wetgeving.

Het mag niet uitgesloten worden dat de definitieve tekst van op zijn minst een aantal voorstellen niet eerder dan in september of oktober bekend zal zijn.

Een ingangsdatum van 1 januari 2016 lijkt meer reëel.

GEEN REACTIES