PwC: Wetgever moet inspelen op huidige DC-tijdperk

Een pleidooi voor doorbeleggen na pensioendatum, meer flexibiliteit in de uitkeringsfase en voor een level playing field met DB.

De afgelopen jaren zijn veel pensioenregelingen aangepast naar een beschikbare premie regeling (DC-regeling). Dat DC aan populariteit wint ten koste van de DB-regeling (defined benefit) is een logische ontwikkeling, maar fiscale en juridische bedreigingen kunnen deze opmars stuiten. Dat stellen Mischa Borst en Bastiaan Starink van PwC.

Dat stellen Mischa Borst en Bastiaan Starink van PwC.

In hun artikel (verschenen in FD) pleiten zij voor drie wetswijzigingen.

Na pensioendatum doorbeleggen

De fiscale en juridische pensioenwetgeving is mede geschreven om deelnemers te beschermen, maar ze is daardoor zo rigide dat zij een optimale pensioenuitkomst blokkeert. Er mag na pensioendatum niet meer worden ‘doorbelegd’ zodat alle risico’s op 2/3 van de beleggingsperiode (de pensioendatum) moeten zijn afgebouwd én de laatste 20 tot 30 jaar van het leven het pensioenvermogen risicoloos rendeert tegen zo’n 2%.

Flexibilering in uitkeringsfase

Een levenslange, gelijkmatige uitkering betekent ook dat de wet ervan uitgaat dat een gepensioneerde de rest van zijn leven een gelijkmatige financiële behoefte heeft. Terwijl de meeste gepensioneerden toch echt meer geld zouden willen uitgeven aan het begin van hun pensionering dan na pakweg hun tachtigste. Ook het toestaan van het opnemen van een deel van het pensioenkapitaal in één keer wordt door de meeste gepensioneerden met gejuich ontvangen. En ook door de schatkist. Op dit punt is dus meer flexibiliteit gewenst.

Level playing field

Eén euro premie in een DC-regeling levert gemiddeld meer op dan diezelfde euro in een DB-regeling.

Het probleem is dat je meer geld in een DB-regeling mag stoppen dan in een DC-regeling. Dit onterechte onderscheid moet worden opgeheven.

Lees het hele artikel op de website van PwC.

GEEN REACTIES