Pensioenverzekeraar Scildon gaat in kosten snijden

bron: Scildon

Scildon moet bedrijfskosten gaan verminderen om zo commercieel aantrekkelijker te worden binnen de Nederlandse markt. Dat stelt de Britse eigenaar Chesnara.

Chesnara nam Scildon, destijds Legal & General Nederland geheten, in 2017 over. Afgelopen week presenteerde de Britse moeder de jaarcijfers en ging daarbij in op de prestaties van de Nederlandse activiteiten in 2018. Chesnara toont zich daarover niet tevreden.

Scildon had veel last van de lage kapitaalmarktrente en moest daarnaast het model herzien voor de sterfteresultaten. Dit leidde tot dieprode cijfers (een zogeheten Economic Value Loss van 30 miljoen pond), hoewel sommige oorzaken eenmalig zijn. Wanneer meer naar de operationele resultaten wordt gekeken, komt Scildon uit op een verlies van 1 miljoen pond. De solvabiliteit daalde van 230% naar 201%.

Verder is de Britse eigenaar niet ontevreden over het marktaandeel. Dit steeg in 2018 licht, van 7,3% naar 7,6%. Wel is er teleurstelling over de winst uit nieuwe business, deze daalde van 1,9 naar 1,7 mln pond. Scildon moet volgens Chesnara ‘een hoger commercieel betekenisvol niveau aan winst uit nieuwe business genereren’. Daarom moet er in de kosten worden gesneden, zonder dat dit ten koste gaat van het marktaandeel. Tegelijkertijd moet de propositie worden verbeterd. Als voorbeeld van het laatste wordt het nieuwe overlijdensrisicoproduct genoemd dat in 2018 is gelanceerd.

Overigens weerhielden de matige resultaten de Britse eigenaar er niet van om zichzelf vanuit Scildon maar liefst 22 miljoen pond aan dividend uit te keren.

Update 4 april, 16.00 uur
Opmerkelijk genoeg presenteerde Scildon enkele uren na bovenstaand Findinet-bericht, zelf de jaarcijfers en het jaarverslag. Hierin komt naar voren dat het premie-inkomen met €10 mln daalde naar €192 mln. Dit komt vooral door lagere premies uit koopsompolissen (-17 mln). Wel werd premiegroei gerealiseerd bij collectief pensioen en overlijdensrisicoverzekeringen. De bedrijfskosten stegen met ruim €3 mln naar €23 mln, in het bijzonder door meer personeelskosten en hogere advieskosten. Ten aanzien van kostenreducties spreekt de verzekeraar enigszins omvloerst van ‘organisatorische aanpassingen’ en het streven naar een ‘lean and mean’-organisatie, maar worden geen concrete maatregelen genoemd.

GEEN REACTIES