Pensioenfonds ABP verwacht premieverhoging in 2022

ABP verwacht premieverhoging 2022

Het pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP heeft bekend gemaakt dat het in 2022 een premiestijging verwacht. De reden hiervoor is een combinatie van een verlaging van de verwachting van de beleggingsopbrengsten en de lage rente. Eind november wordt de definitieve premie bekend gemaakt.

Verwacht rendement
De hoogte van de premie die het ABP moet vragen, wordt deels bepaald door het verwachte rendement op de beleggingen. Het ABP heeft besloten deze verwachting te verlagen. Tegenover het lagere rendement staat geen verandering van het opbouwpercentage. Er is daardoor meer premie nodig om het pensioen te kunnen blijven financieren. Doordat het verwachte rendement in drie jaar tijd stapsgewijs verlaagd wordt, gaat de premie ook stapsgewijs omhoog. In 2021 is de premie al gestegen en ook voor 2023 wordt een verhoging van de premie verwacht.

Verwachte premiestijging
Naar verwachting gaat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen omhoog van 25,9% naar 27,4%. Omdat werkgevers 70% van de premie betalen en werknemers 30%, worden beide groepen hierdoor geraakt. Het ABP heeft becijferd dat een werknemer met een bruto maandsalaris van € 3.500 er vanaf januari 2022 netto € 9 op achteruit gaat.

Eind november wordt een definitief besluit genomen over de premie van 2022.

Bron: ABP

GEEN REACTIES