Allianz heeft gedupeerden woekerpolis uitbetaald

Allianz heeft gedupeerden woekerpolis uitbetaald

De Consumentenbond laat weten dat alle consumenten met een woekerpolis van Allianz die aangesloten zijn bij de claimactie van de bond, zijn uitbetaald. Volgens de bond ging meer dan 99% van de consumenten akkoord met de schikkingsregeling die op 30 maart 2021 getroffen werd.

Vergoeding van minimaal € 500
Jarenlang lokten Allianz en haar rechtsvoorgangers klanten voor beleggingsverzekeringen met mooie verwachte rendementen. De werkelijkheid bleek echter niet zo mooi: de inleg ging voor een groot deel op aan kosten en de beleggingsrendementen vielen tegen. Daardoor werden de verwachte eindbedragen bij lange na niet gehaald. De aangesloten gedupeerde consumenten hebben ter compensatie een bedrag van minimaal € 500 per polishouder gekregen. In een enkel geval, waar de consument meer schade heeft geleden, kon het bedrag oplopen tot tienduizenden euro’s.

Langlopende zaak
Begin juni werd bekend dat ook Aegon een schikking heeft getroffen met organisaties van gedupeerden. De Consumentenbond roept andere verzekeraars op om het voorbeeld te volgen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Het woekerpolisdossier is ontzettend taai en sleept al jaren, maar langzaam maar zeker krijgen consumenten steeds vaker waar ze recht op hebben. Soms via een gunstige uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Soms via een regeling als deze. Het wordt tijd dat andere verzekeraars die woekerpolissen verkochten, zoals Nationale-Nederlanden en ASR, hun verantwoordelijkheid nemen en ook hun klanten gaan compenseren.”

Kosten nog steeds ondoorzichtig
Volgens de Consumentenbond is er nog steeds verbetering mogelijk als het gaat om de transparantie van de kosten die verzekeraars inhouden op kapitaalverzekeringen. “De Consumentenbond wil dat de politiek ingrijpt en verzekeraars verplicht om alle kosten in beeld te brengen op een duidelijk jaaroverzicht. De Consumentenbond startte daarvoor samen met Consumentenclaim, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces een burgerinitiatief. 52.000 consumenten ondertekenden het initiatief, waarmee het onderwerp later dit jaar op de agenda van de Tweede Kamer komt”, aldus de Consumentenbond.

Bron: Consumentenbond

GEEN REACTIES