PC en smartphone veroorzaken werkstress

PC en smartphone veroorzaken werkstress
© Pixabay

Nieuws voor verzuimverzekeraars: de kosten van verzuim gerelateerd aan werkstress zijn met 300 miljoen euro opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. Daarnaast blijkt dat veel werkstress sterk samenhangt met technologiegebruik. TNO adviseert een integrale aanpak om de werkstress duurzaam te verlagen.

Van 11 tot en met 15 november is het de week van de werkstress. TNO publiceerde vandaag de factsheet ‘Werkstress’ gebaseerd op de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een onderzoek van TNO en CBS onder ruim 60 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

Daaruit bleek dat in 2018 bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten hadden. Hoewel werkgevers verschillende maatregelen treffen om werkstress te voorkomen, is dat nog niet altijd genoeg. Bijna de helft (45%) van de werknemers geeft aan dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn en 35% van het werkgerelateerde verzuim had volgens werknemers met werkdruk of werkstress te maken. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met een jaar eerder.

De kosten van loondoorbetaling bij ziekteverzuim wegens werkdruk en werkstress zijn wel opgelopen en bedroegen in 2017 2,8 miljard euro (cijfers over de kosten van verzuim zijn gebaseerd op de NEA 2017). Dit komt vooral doordat er méér mensen zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten. De kosten per persoon waren in 2017 met 8.100 euro vergelijkbaar met 2016.

‘Digital detox’
Eén van de thema’s van de week van de werkstress is ‘digital detox’. Bijna de helft (47%) van de werknemers is vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar, 60% maakt (bijna) altijd gebruik van de PC of smartphone voor communicatie en 28% van de werknemers ervaart informatie-overload: zij krijgen zo veel informatie dat zij die niet meer kunnen verwerken.

Werkstress hangt samen met deze laatste twee vormen van technologiegebruik. Van de mensen die bijna de hele dag met de PC of smartphone communiceren geeft 45% aan dat het werkgerelateerde verzuim door werkstress kwam. Bij mensen die maar af en toe de smartphone gebruiken, is dat 22%. Meer dan de helft (51%) van de werknemers die informatie-overload ervaren, noemt stress als oorzaak van werk-gerelateerd verzuim, terwijl dit door een kwart van de mensen die geen informatie-overload ervaren als reden wordt genoemd.

Integrale aanpak
Werkstress zorgt voor persoonlijk leed bij medewerkers en aanzienlijke kosten voor werkgevers. TNO streeft naar een integrale aanpak van werkstress en heeft daartoe een whitepaper gepubliceerd. Samen met partners wil TNO stressgerelateerde klachten en uitval voorkomen en het handelingsperspectief van organisaties en medewerkers gericht op voorkomen en reduceren van stress vergroten. Zo is het streven om het aandeel werknemers met burn-outklachten terug te brengen van 17,3% naar 12% in 2030.

Bron: TNO

GEEN REACTIES