‘Opvangregeling levensverzekeraars ten onrechte afgeschaft’

Waard Leven maakt overuren door vragen polishouders Conservatrix

Polishouders van Conservatrix zouden twee jaar geleden nog gewoon zijn gecompenseerd na het faillissement van de levensverzekeraar. Toen bestond er nog een opvangregeling voor levensverzekeraars. Deze is echter in 2019 stilletjes – en ten onrechte – afgeschaft. Oud-directeur Eric Fischer van het Verbond van Verzekeraars laakt de gang van zaken in consumentenprogramma Radar maandagavond.

Radar besteedt uitgebreid aandacht aan de Conservatrix-affaire. In het oog springt, behalve de dubieuze rol van De Nederlandsche Bank, de verdwenen opvangregeling. Naar aanleiding van het faillissement van levensverzekeraar Vie d’Or in 1995 werd er in 2001 een financieel vangnet bedacht in de vorm van de opvangregeling voor levensverzekeraars. Mocht er een failliet gaan dan sprongen de andere levensverzekeraars bij tot een maximumbedrag van zo’n 139 miljoen euro.

Deze opvangregeling werd op 1 januari 2019 zonder al te veel ruchtbaarheid afgeschaft. Radar haalt een woordvoerder van het ministerie van Financiën aan die zegt dat de opvangregeling niet meer goed toepasbaar was vanwege nieuwe Europese regels op het gebied van geoorloofde staatssteun.

Vraag is of deze redenering deugt. Binnen de EU blijken veel landen nog steeds over een opvangregeling te beschikken, ontdekte Radar, waaronder Frankrijk, Duitsland, België en Denemarken. En koepelorganisatie EIOPA pleit voor “de invoering van een Europees netwerk van nationale verzekeringsgarantiestelsels die moeten voldoen aan een minimumpakket van geharmoniseerde kenmerken met als hoofddoel de verzekeringnemers te beschermen en indien nodig een vergoeding te betalen of het verzekeren van de voortzetting van verzekeringen”.

Bananenrepubliek
Eric Fischer, tot 2006 directeur van het Verbond voor Verzekeraars, stond aan de wieg van de opvangregeling. Hij zegt in de uitzending het “laakbaar en onzorgvuldig” te vinden dat de afschaffing niet breed is bekendgemaakt. Hij pleit voor herstel met terugwerkende kracht: ‘Wij zijn geen bananenrepubliek. Het kan niet zo zijn dat we 50.000 mensen die vaak hun hele leven lang gespaard hebben, in de kou laten staan. Omdat ze zeggen: Jongens, sorry, weg is weg.”

Demissionair minister van Financiën Hoekstra heeft in een brief aan de Stichting Polishouders Conservatrix inmiddels gemeld dat zij van hem geen steun hoeven te verwachten. Wel kondigt hij een onafhankelijk onderzoek aan naar de affaire, vanaf de overdracht van Conservatrix tot aan het faillissement. “Daarbij zal het handelen van DNB, van het ministerie en de toereikendheid en effectiviteit van het wettelijk kader worden geëvalueerd.”

GEEN REACTIES