Onterechte aanval van Dijsselbloem op financiële sector

Volgens Dijsselbloem bestaat er in de financiële sector een vrij massieve weerstand tegen nieuwe regelgeving. Geen sprake van, reageren Verbond en NVB.

In NRC Handelsblad haalt de minister van Financiën op een even ongebruikelijke als ongekende wijze uit naar banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Ongebruikelijk, omdat hij de vorm kiest van een ingezonden brief, in dit geval ‘opiniestuk’ genoemd, zodat hij niet gehinderd wordt door kritische vragen van een interviewer. De krant biedt hem de mogelijkheid in één adem leeg te lopen en die gelegenheid grijpt Dijsselbloem aan om op een vrij ongebreidelde manier links en rechts van zich af te slaan. Met termen bijvoorbeeld als ‘gezochte en feitelijk onjuiste argumenten’. Die zouden in zijn visie verzekeraars, banken en pensioenfondsen hanteren om onder bijvoorbeeld nieuwe solvabiliteitseisen, extra kapitaaleisen en de nieuwe rekenrente uit te komen. Tot zijn afschuw moet de minister bemerken dat de lobby ‘inmiddels ook de Eerste Kamer heeft bereikt’.

Dezelfde minister die bij elke gelegenheid de financiële sector oproept om iets aan het geschonden imago te doen, deinst er dus niet voor terug om zelf ongevraagd en onterecht dat imago te schenden. Onterecht omdat hij uiteraard de sector niet het recht kan ontzeggen om een visie op nieuwe regelgeving te hebben en die visie uit te dragen. Het is dan uiteindelijk aan de politiek om uit te maken of er al dan niet iets met die visie wordt gedaan.

Temeer onterecht omdat banken hard op weg zijn om Basel III in hun bedrijfsvoering te implementeren. Directeur Chris Buijnk van de Nederlandse Vereniging van Banken wijst erop dat de leverage ratio (de verhouding van het balanstotaal, of het uitgeleende geld ten opzichte van het eigen vermogen) nu al ruim boven de 3% ligt. “En we zijn op weg naar een ratio boven de 4%.”

En Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars herinnert de minister aan dat verzekeraars juist voorstander zijn van Solvency 2 en merkt fijntjes op dat “een dialoog beter zou zijn dan een mediapolemiek”.  

Verzekeraars hebben overigens aangetoond Solvency 2 niet alleen niet alleen met de mond toe te juichen. En de minister weet dat donders goed, want al op 21 november 2014 kreeg hij een brief van DNB waaruit blijkt dat de toezichthouder in goede samenwerking met het Verbond op de toekomstige Solvency regels voorsorteert. Dankzij de medewerking van verzekeraars kon worden besloten dat de voorbereidende Solvency 2-rapportages al in 2015 verplicht zijn voor de individuele verzekeraars die onder de richtlijn vallen.

Dijsselbloem schreef dat ook met zoveel woorden aan de Tweede Kamer op 25 november 2014: “Uit de bijgevoegde brief van DNB blijkt dat zowel De Nederlandsche Bank als het Verbond van Verzekeraars van mening zijn dat deze duidelijkheid er is [bedoeld is de duidelijkheid over de Solvency 2-rapportages]. Beiden spreken dan ook de wens uit over te gaan op de Solvency II rapportages.”

Hoezo ‘massieve weerstand’?

Dijsselbloem zal ongetwijfeld zijn bedoelingen gehad hebben met zijn opiniestuk. Maar die lijken eerder door politieke motieven te zijn ingegeven dan door feiten.

Ben benieuwd hoe lang het duurt voordat hij weer begint over het imago van de financiële sector.

Jan Aikens

GEEN REACTIES