AA-rating geeft meerwaarde aan ACE-garantie

Bj rn Eding: Men wil de zekerheid dat de borg in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daarom hechten begunstigden veel belang aan ratings.

Een halfjaar geleden startte ACE Benelux met een breed assortiment garantieproducten. De verzekeraar trok daarvoor Björn Eding aan als Surety Underwriting Manager. We spreken met Eding, die eerder werkte bij de Nationale Borg en meer dan 17 jaar ervaring heeft op het gebied van borgstellingen, onroerende zaken en in de bankensector.

Waarom is ACE gestart met bankgaranties?

Deze tak van sport is bepaald niet nieuw voor ACE. Integendeel, in de Verenigde Staten biedt ACE deze dienstverlening al meer dan een eeuw en ook in Latijns Amerika is ACE al lange tijd actief. Op het Amerikaanse continent is ACE een van de grootste verstrekkers van bankgaranties. In 2012 en 2013 is besloten met deze activiteiten ook in Europa te beginnen. Een voor de hand liggende uitbreiding omdat veel bedrijven – zeker de grote – steeds internationaler gaan werken. Zij hebben daarom ook op garantiegebied een groeiende behoefte aan een partij met een internationaal netwerk.

Overigens biedt onze ‘surety’ niet alleen bankgaranties, waaronder bereidverklaringen, uitvoeringsgaranties en vooruitbetalingsgaranties. Maar ook douanegaranties, garanties om wettelijke verplichtingen veilig te stellen en garanties om bezwaar aan te tekenen tegen ongunstige civiele of fiscale uitspraken.

Dit lijkt toch meer het terrein van banken dan van verzekeraars?

Dat was vroeger ook zeker het geval. Ik denk dat van de garantiemarkt in Nederland nog zo’n 80% in handen is van de banken en 20% van verzekeraars, met name van Nationale Borg en Euler Hermes. We hebben het dan over kleine en grote posten. Maar met name als het gaat om echt grote projecten – en dat is waarop ACE Benelux zich richt – dan gaan de begunstigden steeds hogere eisen stellen aan de borgsteller. Men heeft de afgelopen jaren ervaren dat ook banken in de problemen kunnen komen. Een borgstelling van een willekeurige bank wordt door grote partijen niet meer ongezien geaccepteerd, om het zo te zeggen. Men wil de zekerheid dat de borg in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daarom hechten begunstigden veel belang aan ratings. Vrijwel alle banken hebben een A-rating maar ACE kan bogen op een AA-rating en dat kan een partner over de streep trekken om met een bepaald bedrijf in zee te gaan.

Speelt de prijsstelling ook een rol?

Laat ik nadrukkelijk voorop stellen dat we niet op prijs concurreren met bestaande partijen. We onderscheiden ons door ons internationale netwerk en de rating waarover ik het had.

Maar dankzij die hoge rating kan ACE wel goedkoper geld aantrekken.

Dat is waar, dit wordt echter gecompenseerd door het feit dat wij als partij met een AA-rating een aanzienlijk hogere kapitaal buffer aanhouden, wat kostprijs verhogend werkt. In de markt van grote projecten is prijs niet zozeer het onderwerp van discussie. Hier gaat het over de vraag of je kunt voorzien in de capaciteitsbehoefte. Kijk, in een wereld met steeds grotere en complexere projecten wordt de financieringsvraag ook ingewikkelder. Je ziet dan ook dat meerdere financiers als borg voor een project optreden, waarmee het risico gespreid kan worden. Net als bij grote kredieten ontstaan er ook op garantiegebied syndicaten. Dat zie je in toenemende mate gebeuren. Ook dat is een deel van de markt waarin we geïnteresseerd zijn.

In hoeverre maakt de begunstigde in de praktijk gebruik van de inspraak bij de keuze van de borg?

Formeel had de begunstigde die inspraakmogelijkheid altijd al, maar wel zie je na de financiële crisis dat veel partijen zich meer dan voorheen in de borgstelling verdiepen. Niet alleen met de instelling die de garantie afgeeft, maar ook met de tekst van de borgstelling.

Natuurlijk is het monitoren van de kredietwaardigheid ook een belangrijk deel van onze taak. Mochten wij tot uitkering overgaan van de borgstelling dan hebben wij het recht het bedrag terug te halen bij de klant. Daarom is het voor ons heel belangrijk zijn financiële positie constant in het oog te houden.

Je kan je voorstellen dat een bedrijf bij dit alles toch eerder denkt aan de ‘huisbank’ dan aan bijvoorbeeld ACE

Bedrijven, vooral de grotere, kiezen juist voor een diversiteit van financiële partners. Dat creëert ruimte bij hun bank voor werkkapitaal of investeringen en het verkleint de afhankelijkheid van hun bank. Daarbij speelt voor internationaal opererende ondernemingen dat in bepaalde landen het recht om een borgstelling af te geven exclusief is voorbehouden aan verzekeraars. Dat geldt bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en in Mexico.

GEEN REACTIES