Online criminaliteit treft 2,5 miljoen Nederlanders in 2021

Online criminaliteit treft 2,5 miljoen Nederlanders in 2021

Bijna 2,5 miljoen mensen zeggen in 2021 slachtoffer geworden te zijn van online criminaliteit. Dat is 17% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder. Hoewel een derde van deze groep psychische of financiële problemen krijgt, doet nog geen 20% aangifte. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2021 van het CBS.

Vooral aankoopfraude en hacken

In de Veiligheidsmonitor wordt onderscheid gemaakt naar vier soorten online criminaliteit:

  • Online oplichting en fraude
  • Hacken
  • Online bedreiging en intimidatie
  • Overige online delicten

De meeste mensen worden getroffen door online oplichting en fraude. Met name aankoopfraude komt veel voor: bijna 10% van de Nederlanders maakt dit mee. Het hacken van accounts komt ook veel voor: bijna 7% zegt dit te zijn overkomen. Bij online bedreiging en intimidatie gaat het vooral om bedreiging (0,9%), pesten (0,8%) en stalken (0,8%). Meer dan twee derde van de Nederlanders zegt wel eens een phishing telefoontje, e-mail of ander bericht te hebben ontvangen. Slechts 2% trapt erin, waarvan bijna de helft er geld door kwijtraakt.

Psychische schade

Naast de financiële gevolgen die online criminaliteit kan hebben, is er ook vaak sprake van emotionele of psychische schade. Vooral bij online intimidatie en bedreiging is dit het geval. Van de mensen die online gepest zijn, geeft meer dan de helft aan hier emotionele of psychische problemen van te ondervinden. Totaal over alle soorten online criminaliteit is dat bijna 15%.

Hoewel de impact van deze vorm van criminaliteit groot kan zijn, doen maar weinig mensen aangifte. Iets minder dan de helft van de slachtoffers meldt het gebeurde bij een instantie of in hun eigen kring. Bijna 19% doet ook daadwerkelijk aangifte. De meeste aangiftes worden gedaan door slachtoffers van phishing: 55%. Van hacken doet maar ruim 11% aangifte.

Bron: CBS

GEEN REACTIES