Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting

Vanaf 1 maart moet het weer gebeuren: de aangifte inkomstenbelasting. Vanaf deze datum staat de aangifte klaar op de website van de belastingdienst, waarbij al zoveel mogelijk gegevens zijn ingevuld. De Belastingdienst roept echter op de vooraf ingevulde gegevens goed te controleren, vooral als er wijzigingen in de persoonlijke situatie zijn geweest. In 2021 hebben relatief veel mensen hun hypotheek overgesloten. Dit heeft invloed op de af te trekken hypotheekrente, maar ook de kosten van het oversluiten zijn meestal aftrekbaar.

Dit jaar zijn er twee extra aandachtspunten bij de aangifte. De eerste betreft de coronasteunmaatregelen voor ondernemers en de tweede is de aangifte van spaargeld en beleggingen. De Belastingdienst wijst verder op de hulp die door verschillende instanties geboden wordt bij het doen van aangifte.

Coronasteun

Ondernemers die coronasteun hebben ontvangen, zien dit terug in hun vooraf ingevulde aangifte. Dit geldt bijvoorbeeld voor de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers), TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en het versoepelde urencriterium. Ondernemers moeten deze gegevens goed controleren en eventueel aanpassen.

Box 3

De laatste tijd is er veel te doen geweest om de belastingheffing in box 3: het rendement op sparen en beleggen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze belasting in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Alleen het werkelijke rendement over spaargeld en beleggingen mag worden belast. Momenteel wordt gebruikgemaakt van een fictief rendement dat in veel gevallen veel te hoog uitkomt.

De Belastingdienst is niet in de gelegenheid geweest de aangifteprocedure over 2021 aan te passen aan de uitspraak van de Hoge Raad. Daarom verandert er niets in het doen van de aangifte. De definitieve aanslag zal wel in overeenstemming zijn met de uitspraak. Deze zal dan ook pas verstuurd worden als volledig duidelijk is hoe het voortaan moet.

Ook in de voorlopige aanslagen over 2022 is de uitspraak nog niet verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd in de definitieve aanslag.

Hulp

De Belastingdienst weet dat het voor veel mensen lastig is om aangifte te doen. Daarom benadrukt de organisatie dat er verschillende manieren zijn om hulp te krijgen. “We willen dat iedereen met een gerust hart aangifte doet en dan is het goed om te weten dat je er niet alleen voor staat”, zegt Heleen Bisschoff-Moonen, directeur bij de directie Particulieren bij de Belastingdienst. “Hulp is er in vele vormen, zowel binnen als buiten de Belastingdienst. Denk aan onze website waar je alles over de aangifte kunt terugvinden. Maar ook aan hulp uit de nabije kring of van maatschappelijke organisaties zoals bibliotheken en vakbonden. En je kunt algemene vragen ook stellen op onze sociale media kanalen. Kortom, een beetje extra hulp is nooit ver weg.”

De Belastingdienst adviseert bij vragen eerst op belastingdienst.nl/aangifte te kijken omdat de BelastingTelefoon momenteel onderbezet is waardoor de wachttijden kunnen oplopen.

Bron: Ministerie van Financiën

GEEN REACTIES