Onderzoek Gfk: helft verzekerden weet weinig van poliswaarden

© Pixabay

Van de mensen die recentelijk een verzekering hebben afgesloten, blijkt 46% matig tot slecht op de hoogte van de polisvoorwaarden.

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Gfk in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Voor een aanzienlijk deel komt dit gebrek aan kennis doordat consumenten zich maar heel beknopt verdiepen in een polis.

Complex
Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer een derde van de ondervraagden vindt dat polisvoorwaarden te complex zijn, dat ze teveel kleine lettertjes bevatten en dat de voorwaarden moeilijk vergelijkbaar zijn tussen verzekeraars. Daarnaast vindt ongeveer een kwart dat polisvoorwaarden meestal in moeilijke taal zijn geschreven en dat vaak niet duidelijk is wat wel en niet gedekt is.

Duidelijk
Op de vraag waar een polis aan moet voldoen om duidelijk en eenvoudig gevonden te worden, zegt 90% dat duidelijk moet zijn wat gedekt is en wat niet en dat dit snel te vinden moet zijn. Verder vindt een overgrote meerderheid dat het taalgebruik helder moet zijn en dat de opmaak van de polisvoorwaarden logisch moet zijn.

Verzekeringskaart
In een reactie op het onderzoek stelt het Verbond van Verzekeraars dat de verzekeringskaart, die vanaf komend jaar voor een aantal verzekeringen verplicht wordt, een goed antwoord is op de onduidelijkheid over polisvoorwaarden. Via uniforme iconen maakt een verzekeringskaart in één oogopslag duidelijk gemaakt wat wel, maar ook wat niet onder de dekking valt. We voorzien daarmee duidelijk in een behoefte, vindt directeur Richard Weurding. ‘Weten wat een verzekering wel en niet dekt op het moment dat je een polis sluit is van groot belang om teleurstelling later te voorkomen.’

Website
In juni van dit jaar stemden de leden van het Verbond in met het invoeren van de verzekeringskaart. De kaart moet bij de betreffende verzekeringen voor 1 januari 2017 op de website van de verzekeraar zijn gepubliceerd. Voor de onderstaande verzekeringen wordt een verzekeringskaart verplicht:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
 • Doorlopende reisverzekering
 • Annuleringsverzekering
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen + beperkt casco
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen + volledig casco
 • Schadeverzekering inzittenden
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Opstalverzekering
 • Natura uitvaartverzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers
 • Ongevallenverzekering

Bron: Gfk en Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES