Arjan Nollen (Delta Lloyd) en Alain Wijnants (Zurich) in bestuur VNAB

© ?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNAB van 7 december jl. zijn Arjan Nollen, directeur Marketing & Verkoop bij Delta Lloyd, en Alain Wijnants, CEO bij Zurich, met unanieme goedkeuring toegetreden tot het bestuur van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs.

Beide heren vervangen respectievelijk Edwin Grutterink en Tineke Zweed.
Tineke Zweed vervulde binnen het bestuur van de VNAB de functie van secretaris/penningmeester, deze functie wordt overgenomen door Arjan Nollen.

GEEN REACTIES