Ondernemingskamer verwerpt beroep OR: De Friesland mag fuseren met Zilveren Kruis

Het beroep van de ondernemingsraad van De Friesland tegen het besluit om De Friesland met Zilveren kruis te laten fuseren, is afgewezen. De Friesland en Zilveren Kruis, beide onderdeel van Achmea, mogen één werkorganisatie vormen van de Ondernemerskamer van het Gerechtshof Amsterdam. De Friesland verliest daarmee zijn relatief onafhankelijke positie binnen Achmea.

Aanleiding voor het fusiebesluit was dat FBTO Zorg, een onderdeel van De Friesland, niet meer voldeed aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank drong aan op een oplossing. De Friesland en Achmea besloten de problemen op te lossen door een fusie van De Friesland, inclusief FBTO Zorg, met Zilveren Kruis. Door de werkorganisatie van FBTO Zorg en van de Friesland onder te brengen bij Zilveren Kruis gaan deze deel uitmaken van een grotere organisatie, waardoor de kwetsbaarheid vermindert en de beleidsmatige afstemming beter kan worden gegarandeerd.

Met het fusiebesluit werd echter afgeweken van het advies van de ondernemingsraad van De Friesland. Deze had geadviseerd om alleen FBTO Zorg juridisch onder te brengen bij Zilveren Kruis, en De Friesland als zelfstandige divisie binnen Achmea te behouden.

De OR van De Friesland verwijt de directie van De Friesland en Achmea onder meer dat De Friesland met de fusie, ondanks eerdere toezeggingen, zijn zelfstandige positie verliest en niet meer dan een label zal zijn binnen het Achmea aanbod, nagenoeg zonder eigen organisatie. Voor de werkgelegenheid binnen De Friesland zal de fusie grote gevolgen hebben. Bovendien zijn alternatieve oplossingen niet, dan wel onvoldoende onderzocht.

Voor de Achmea Groep was het alternatief, juridische verhanging van de FBTO-groep naar Zilveren Kruis, onwenselijk. Het zou financiële risico’s en fiscale nadelen voor de groep met zich meebrengen. En wat betreft de werkgelegenheid worden slechts vijf medewerkers door de fusie getroffen, voeren Achmea en De Friesland aan.

De Ondernemingskamer oordeelt dat De Friesland en Achmea het advies van de ondernemingsraad niet hoefden te volgen. Hoewel bepaalde nadelen verbonden aan het enkel ‘verhangen’ van FBTO Zorg inderdaad onvoldoende zijn onderzocht, konden De Friesland en Achmea toch in redelijkheid tot de fusie besluiten: met de fusie wordt ook beoogd de governance van De Friesland te versterken, haar kwetsbaarheid te beperken en haar financiële basis te verstevigen.

In juridische zin heeft de fusie eind 2017 al plaatsgevonden. De Friesland en Achmea hebben de organisatorische samenvoeging op directie- en managersniveau, ook onderdeel van het fusiebesluit, uitgesteld in afwachting van de beslissing van de Ondernemingskamer. Het fusiebesluit heeft geen betrekking op integratie op medewerkersniveau.

Achmea meldt in een persbericht dat de OR van De Friesland en de directies van De Friesland en Achmea de uitspraak nu eerst met elkaar en met de medewerkers gaan bespreken. Vervolgens wordt bepaald wat de vervolgstappen zijn.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES