Gedragscode intermediairwijziging gaat 1 mei in

internetconsultatie wijziging wet wft
© Px

De VNAB heeft de nieuwe gedragscode Intermediairwijziging eind januari bekrachtigd. Branchevereniging Adfiz stemde al eerder in met de nieuwe code.

Makelaarsleden van de VNAB hebben nog een paar maanden om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie: per 1 mei 2018 wordt de nieuwe code van kracht. Verzoeken tot intermediairwijziging die zijn gedaan vóór deze datum vallen nog onder de gedragscode van 2010, stelt de VNAB. De veranderingen in de nieuwe code spitsen zich vooral toe op de provisieafspraken van de beursmakelaars die betrokken zijn, in het geval een klant wijzigt van intermediair.

Oude code
In de oude code stonden de financiële belangen van de overdragende en ontvangende makelaar centraal in relatie tot de door de makelaar verrichte werkzaamheden en het moment van prolongatie van de verzekering. De onderlinge afspraken hierover waren meestal niet openbaar. De bepalingen borduurden voort op de voormalige wettelijke regels in de Wabb (2002). Volgens Adfiz en de VNAB zijn de maatschappelijke opvattingen over de beloning van het assurantie-intermediair sterk veranderd. Er is volgens de brancheorganisaties nu meer aandacht voor het belang van de klant bij de beloning, aangezien de klant deze beloning uiteindelijk (al dan niet rechtstreeks) aan de intermediair betaalt.

Afspraken met klant centraal
In de nieuwe code wordt het uitgangspunt van bescherming van de rechten van de
overdragende makelaar losgelaten en ingewisseld voor de afspraken die een klant heeft gemaakt met de (overdragende) makelaar. Een makelaar die zijn rechten wil beschermen op beloning bij prolongatie maakt daar volgens de nieuwe code in een samenwerkingsovereenkomst met de verzekeringsnemer afspraken over. Als er geen afspraken zijn gemaakt dan eindigt zijn beloning op de prolongatiedatum ingeval van de intermediairwijziging voor de prolongatiedatum plaatsvindt.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES