NZa ziet nog steeds schijnkeuze bij zorgverzekeringen

NZa ziet nog steeds schijnkeuze bij zorgverzekeringen

De geschiedenis herhaalt zich. In de zomer van 2018 riep minister Bruins voor Medische Zorg en Sport zorgverzekeraars op tot grotere transparantie in het aanbod van zorgverzekeringen. Dit nadat diverse onderzoeken hadden aangetoond dat er schijnverschillen bestaan tussen diverse zorgpolissen: verzekeringen die anders worden gepresenteerd en een verschillende prijs hebben, maar qua dekking nagenoeg hetzelfde bieden.

Gisteren meldde de Nederlandse Zorgautoriteit in de Monitor Zorgverzekeringen 2019 dat van de 59 bestaande polissen er 23 gelijk of bijna gelijk zijn aan een andere polis binnen hetzelfde verzekeringsconcern. Eén concern biedt dezelfde polis zelfs 6 keer aan onder verschillende merknamen.

Het aantal zorgpolissen steeg in 2019 met 4 naar 59. Dat komt onder meer door de toetreding van zorgverzekeraar Eucare. Het aanbod groeit dus, maar de NZa ziet niet zozeer dat er meer keuze komt. De autoriteit zegt het wenselijk te vinden dat de zorgverzekeraars heroverwegen om nagenoeg gelijke polissen te schrappen. “Ook is het belangrijk dat zorgverzekeraars informatie over de polissen nog beter ontsluiten, zodat verzekerden een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.”

Risicoverevening
De NZa is evenmin te spreken over de huidige invulling van de risicoverevening. Zorgverzekeraars krijgen hiermee een compensatie voor verschillen in zorgkosten van hun verzekerden. “De manier waarop deze risicoverevening nu wordt bepaald, heeft het risico in zich dat het voor verzekeraars loont om te sturen op winstgevende groepen verzekerden. We doen dan ook de oproep om de risicoverevening steeds te verbeteren en naar nieuwe methoden te zoeken om voorspelbare winsten en verliezen zo veel mogelijk te beperken.”

Vrijwillig eigen risico
Ten slotte ziet de NZa voor het eerst sinds jaren weer aanvullende verzekeringen op de markt voor het vrijwillig eigen risico. Ook dit vindt de NZa onwenselijk en zij spreekt de zorgverzekeraars in kwestie hierop aan. “Zorgverzekeraars omzeilen hiermee het verbod op premiedifferentiatie. Een beperkte groep – seizoensarbeiders en studenten aan medische opleidingen bijvoorbeeld – kan deze verzekering voor een klein bedrag afsluiten. Zij krijgen dan de maximale premiekorting, omdat ze een hoog vrijwillig eigen risico hebben. Hierdoor betalen zij fors minder premie dan verzekerden die deze aanvullende verzekering niet kunnen afsluiten.”

Bron: NZa

GEEN REACTIES