NVGA: verzekeraars veranderen spelregels eenzijdig

Verzekeraars verlagen bij de uitrol van de nieuwe Volmachtovereenkomst eenzijdig de vaste volmachtvergoeding, stelt NVGA-voorzitter Ron Gardenier.

Gardenier doet zijn uitspraken in de deze week verschenen editie van VVP. Volgens Gardenier verlagen verzekeraars nu de vergoeding zonder adequate passendheidstoets. De NVGA-voorzitter concludeert dat verzekeraars de rekening van het lagere verzekeringstechnische rendement bij een aantal branches, doorschuiven naar het volmachtkanaal. Dat kan voor een gevolmachtigde al snel een inkomensverlaging van vele procenten betekenen, aldus Gardenier. ‘1% procentpunt commissie verlagen op auto is al gauw 9% van de inkomsten verlagen.’ Deze verlaging komt bovenop de ‘afslag op de variabele kwaliteitsbeloning’, die de verzekeraars al eerder doorvoerden.

‘Met alle respect maar daar was de uitrol van een nieuwe overeenkomst niet voor bedoeld’, zo bekritiseert Gardenier de houding van verzekeraars. ‘Van belang was dat wij onderwerpen als Normenkader, Solvency II, Sanctiewetgeving en de volgend jaar ingaande nieuwe privacy wetgeving zouden verankeren in een nieuwe overeenkomst en het was zeker niet de intentie om eenzijdig te besluiten de beloning voor werkzaamheden te verlagen zonder een adequate passendheidstoets.’

Gardenier betoogt dat het gezamenlijke doel van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars, namelijk het verder te professionaliseren van het volmachtkanaal en de kwaliteit van de uitbestedingsrelatie te verhogen, nu volledig uit het oog verloren. ‘Dat is niet juist. Voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening moet een passende beloning worden betaald. Ik roep verzekeraars dan ook op om te blijven investeren in kwaliteit en de kracht van samen. Alleen dan zullen wij in staat zijn om duurzaam, met een positief rendement, te blijven ondernemen.’

GEEN REACTIES