Meer hypotheekaanvragen met NHG in augustus

Meer hypotheekaanvragen met NHG in augustus

Het aandeel hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie liet in augustus een stijging zien. De toename is het grootst in de leeftijdsgroep tot 35 jaar, de starters op de woningmarkt. Ook de doorstromers laten een toename zien. Onder oversluitingen daalt het aandeel aanvragen met NHG juist. Dit meldt de Hypotheekshop in zijn Maandmonitor. Daarnaast ziet de Hypotheekshop een toename van de concurrentie onder geldverstrekkers via de (acceptatie)voorwaarden.

Het percentage hypotheekaanvragen met NHG nam dit jaar tot nu toe maandelijks af. Dat is logisch, vindt de Hypotheekshop, aangezien de huizenprijzen blijven stijgen terwijl de NHG-kostengrens éénmaal per jaar wordt vastgesteld (2017: €245.000,-). Het is daarom des te opmerkelijker dat augustus opeens een kentering laat zien, hoewel een hoger percentage in één maand niet meteen een trendbreuk hoeft in te houden.

De groei van het percentage NHG is zeker geen landelijk verhaal. De maandelijkse afname in de vier grote steden blijft ‘gewoon’ doorgaan, terwijl buiten de Randstad juist een stijging zichtbaar is. De grootste toename is er in Noord-Brabant en Gelderland, maar ook in de noordelijke provincies.

Daarnaast blijkt de daling van het aantal NHG-hypotheekaanvragen van starters door de vakanties veel minder groot buiten de Randstad en juist groter in de vier grote steden.
Hypotheekshop concludeert voorzichtig dat er zowel sprake lijkt van een aantrekkende woningmarkt buiten de Randstad als van een verschuiving vanuit de Randstad ‘naar de provincie’.

Concurreren met voorwaarden
Andere trend die de Hypotheekshop signaleert is dat de concurrentie tussen aanbieders niet alleen meer op het rentefront wordt gevoerd. In hoog tempo zijn geldverstrekkers hun (acceptatie)voorwaarden aan het aanpassen. Was het in het recente verleden gebruikelijk om één tot twee keer per jaar met nieuwe voorwaarden te komen, op dit moment wijzigen maatschappijen deze om de paar maanden.

Het gaat met name om verruimingen, zoals de mogelijkheid om een groter deel van de overwaarde in de huidige woning aan te wenden voor een overbruggingsfinanciering. Ook kunnen doorstromers bij een financiering tot 90% van de woningwaarde steeds vaker volstaan met een (Calcasa) modeltaxatie in plaats van een uitgebreid taxatierapport. Verder hebben enkele aanbieders recent de mogelijkheden voor het financieren zonder NHG uitgebreid. Tot slot zijn de aanpassingen die ING recent heeft doorgevoerd het vermelden waard. Deze bieden meer mogelijkheden voor maatwerk voor gepensioneerden. Ook zijn verzwaarde voorwaarden bij het opnemen van overwaarde komen te vervallen.

Bron: Hypotheekshop

GEEN REACTIES