Interpolis in hoger beroep in gelijk gesteld in hagelschadezaak

Interpolis in hoger beroep in gelijk gesteld in hagelschadezaak
© Pixabay

Verzekeraar Interpolis is in hoger beroep in het gelijk gesteld in de hagelschadezaak die een melkveehouder in Someren vorig jaar tegen hem had aangespannen. De melkveehouder had een kleine 95.000 euro schade opgelopen door de storm (een zogeheten supercell) op 23 juni 2016, waarbij grote ijsbrokken uit de lucht vielen.

De melkveehouder had via een tussenpersoon bij Interpolis een Bedrijven Compact Polis Agrarisch afgesloten, die wel dekking bood tegen stormschade, maar niet tegen schade door hagel. Daar had hij een aparte hageldekking voor moeten afsluiten.

De voorzieningenrechter volgde in november de visie van de verzekeraar dat de schade als gevolg van een ijsstorm volgens de polisvoorwaarden geen stormschade is. De boer ging daarop in hoger beroep. Gisteren bevestigde het gerechtshof in Den Haag het oordeel van de voorzieningenrechter.

De boer keerde zich allereerst tegen het oordeel van de voorzieningenrechter over de definitie van de ijsbrokken. Vanwege de omvang van 7 tot 10 centimeter zouden deze niet als ‘hagel’ kunnen worden gedefinieerd, zoals in de polisvoorwaarden omschreven. Het gerechtshof ging hier niet in mee en stelde dat de neerslag ‘naar objectieve maatstaven als hagel in de zin van de polisvoorwaarden moet worden gekwalificeerd’.

Ander bezwaar was dat bij deze schade niet de hagel maar de storm de voornaamste schadeveroorzaker zou zijn geweest. Ook deze stelling hield geen stand bij het gerechtshof. Interpolis heeft op ‘naar objectieve maatstaven heldere wijze’ de situatie waarin een storm gepaard gaat met hagel, de schade die door de inslag van hagel is ontstaan, uitgesloten. Dat betekent dat ook wanneer zonder de storm de hagelschade niet zou zijn ontstaan, de schade nog steeds is ontstaan door de inslag van hagel.

GEEN REACTIES