NN koopt scherp in op Nederlandse pensioenmarkt

Verzekeraar Nationale-Nederlanden haalde in het eerste halfjaar flink wat nieuwe pensioenbusiness binnen, maar erg winstgevend is dit niet.

Dat blijkt uit het rapport over de eerste zes maanden van 2019. Zowel bij individuele pensioenverzekeringen als bij pensioencontracten voor ondernemingen werd een behoorlijke groei aan nieuwe business gerealiseerd, respectievelijk 81% en 72% meer. Bij koopsompolissen bleef de groei van de nieuwe business beperkt tot 2%. In premies uitgedrukt steeg de nieuwe business in totaal met ruim €270 mln.

Deze groei levert echter maar weinig winst op. De zogeheten ‘value of new business’ daalde van €5mln in het eerste halfjaar van 2018 (met een lager premiebedrag) naar €1 mln dit jaar. Daaruit kan worden opgemaakt dat Nationale-Nederlanden op dit moment het verwerven van marktaandeel op de pensioenmarkt belangrijker vindt dan het maken van winst. Je kunt het ook positiever bekijken en stellen dat NN in elk geval net niet met verlies inkoopt. Op de Nederlandse collectieve markt houden steeds meer kleine bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen het voor gezien en verzekeraar proberen de fondsen klant te laten worden van hun APF.

Het operationele levenresultaat daalde in het eerste halfjaar met bijna 4% naar €524 mln, onder meer door een slechter sterfteresultaat en minder inkomsten uit fees en commissies. Door papieren beleggingswinsten steeg de nettowinst wel met 6%.

Het Nederlandse schaderesultaat verbeterde aanzienlijk van een verlies van €6 mln naar een winst van €70 mln. Vorig jaar werd de winst negatief beïnvloed door de schade van de januaristormen. Bij P&C verbeterde de winst door betere claimresultaten. In het segment inkomensverzekeringen was eveneens sprake van lagere claims. Interessant is de opmerking van NN over de ongunstige claimontwikkeling bij individuele AOV-polissen: dit is gedekt met een herverzekering bij NN Re.

GEEN REACTIES