Verzekeraar NN gaat meer investeren om CO2-uitstoot te verminderen

NN gaat meer investeren om CO2-uitstoot te verminderen

Verzekeraar NN lanceert in samenwerking met DIF Capital Partners het Dutch Climate Action Fund. NN Group stort als ‘cornerstone investor’ om te beginnen een bedrag van 125 miljoen euro in het fonds dat DIF Capital Partners zal gaan beheren.

NN Group heeft als doelstelling om voor 2030 6 miljard euro extra te investeren in klimaatoplossingen. Het nieuwe fonds levert hier een bijdrage aan. Het Dutch Climate Action Fund zal zich richten op investeringen van maximaal 25 miljoen euro per project. De projecten worden zodanig gekozen dat ze bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (de SDG’s, ofwel Sustainable Development Goals). De SDG’s omvatten zeventien verschillende doelen, waarbij het fonds zich op drie specifieke doelen gaat richten. Dat zijn doel nummer 7 (betaalbare en duurzame energie), doel 11 (duurzame steden en gemeenschappen) en doel 13 (klimaatactie).

Het fonds wil een bijdrage leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot. Daarbij richt het zich zowel op marktpioniers als op meer traditionele duurzame energiesectoren. Investeringen kunnen gedaan worden op een groot aantal verschillende gebieden, zoals energie-efficiëntie, e-mobiliteit, energieopslag en waterstof. Het belangrijkste doel van het Dutch Climate Action Fund is te investeren in projecten en bedrijven die klimaatverandering tegen willen gaan en daarmee de energietransitie in Nederland helpen te ondersteunen.

Jelle van de Giessen, Chief Investment Officer van NN Group, benadrukt het belang van de energietransitie in Nederland en de rol van het nieuwe fonds daarin: “Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van vandaag; weersextremen als gevolg van klimaatverandering in de vorm van hittegolven, droogte en stormen nemen alleen maar toe. Naast het decarboniseren van onze beleggingsportefeuille heeft NN Group het doel om onze investeringen in klimaatoplossingen tegen 2030 te verdubbelen. Bedrijven en huishoudens kunnen hun ecologische voetafdruk verkleinen, maar hebben dan nog steeds energie nodig. Zolang deze energie afkomstig is van fossiele brandstoffen, zullen we als samenleving moeite hebben om netto-nul uitstoot te bereiken. Onze investeringen in het Dutch Climate Action Fund ondersteunen en versnellen de Nederlandse energietransitie, essentieel om uiteindelijk netto-nul te bereiken.”

DIF Capital Partners is een wereldwijd werkende investment manager. Allard Ruijs, partner van DIF Capital Partners, zegt over de samenwerking: “We zijn vereerd om met NN Group samen te werken aan dit Nederlandse initiatief om de energietransitie en de reductie van de CO2-uitstoot in onze thuismarkt verder te stimuleren door middel van een doelgerichte investeringsstrategie en het benutten van DIF’s jarenlange staat van dienst in de wereldwijde energiemarkten.”

Bron: NN

GEEN REACTIES